anglie 2024Žáci druhého stupně se zúčastnili školního zájezdu do Velké Británie. Zájezd se konal od 27.4. do 2.5.2024. Cesta vedla přes Německo, Belgii a Francii. V přístavu Calais proběhlo nalodění na trajekt do Doveru. Během těchto dnů děti navštívily přímořské město Brighton. Prohlédly si toto město, jehož hlavními lákadly jsou královský palác Royal Pavilion, Sea Life Centre, 162 m vysoká vyhlídková věž British Airways i360, uličky The Lanes a zábavné molo Palace Pier.

Také navštívily filmové ateliéry Warner Bros, ve kterých probíhalo natáčení filmů o čarodějnickém učni Harry Potterovi. Prošly se k útesům Beachy Head, které patří k nejvyšším v Anglii, přírodnímu parku Seven Sisters. Prohlédly si lázeňské město Eastbourne. V Londýně se projely lodí po řece Temži, cestovaly metrem navštívily London Eye, prošly se kolem Houses of Parliament, Westminster Abbey, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Buckingham Palace. Žáci byli ubytováni v anglických rodinách.

den zeme 2024Dne 19. 4. 2024 se žáci 2. stupně vypravili do okolí Klučenic, aby sbírali odpadky. Nejdříve se seznámili s různými druhy odpadu, možnostmi recyklace a umístěním kontejnerů v obci. Poté se vydali směrem na Voltýřov, kde nacházeli zpravidla plastové a skleněné odpadky. Plechové nádoby od energetických nápojů nebyly tak časté jako v loňském roce, kdy jsme se vydali směrem na Planou. Sesbírané odpadky poté setřídili do kontejnerů, den se i přes větrné počasí vydařil a žáci se dokázali touto činností nadchnout.

Dne 22. 4. 2024 žáci 1. stupně v rámci dne „DEN ZEMĚ“ pozorovali jarní rozkvetlou přírodu a čistotu životního prostředí. Absolvovali výstup na rozhlednu Milada a její okolí. Proběhlo poučení o třídění odpadu a milé zjištění, že opravdu všude jsou k dispozici třídící kontejnery a odpadkové koše. Závěrem jim žákyně Magda Muziková z 5. ročníku poskytla ukázku krmení koní a ovečky na krásných čistých pastvinách. Bylo to velmi zajímavé a ani nás neodradilo chladné počasí.

duchodci milesov 2024Dne 16.4.2024 náš Taneční kroužek udělal trochu radosti důchodcům v Milešově. Děvčata zatančila dvě skladby. Trochu vzpomínek z jejich mládí – “Zlaté střevíčky“ a trochu moderny z dnešní doby. Nikolka Lacinová měla připravenou i básničku, se kterou vyhrála své umístění v soutěži SEDLČANSKÁ RŮŽE. Milé úsměvy na jejich tvářích a srdečný potlesk byly velkou odměnou. Děvčata také dostala od zaměstnanců domova důchodců čokoládové sladkosti. Budeme se těšit na příští návštěvu.

sedlcanska ruze 2024Vítězové školního kola - RECITACE - byli pozvání na každoroční recitační soutěž v Sedlčanech – SEDLČANSKÁ RŮŽE, která se konala 11.4.2024.

Svůj postup obhajovali žáci:
V   1. kategorii (1. ročník)  Natálka Jarešová, Rozálka Kopičková
Ve 2. kategorii (2. a 3. ročník) Nikola Lacinová, František Kopička,  Sofie Holanová
Ve 3. kategorii (4. a 5. ročník) Johanka Přibylová

Umístění:
    1. místo   Rozálka Kopičková
    2. místo   Natálka Jarešová
    2. místo   Nikola Lacinová

velikonocni trojboj 2024Dne 26. 3. 2024 se naše škola zúčastnila tradičního Velikonočního trojboje v ZŠ Sedlčany. Žáci soutěžili podle kategorií ve třech disciplínách - trojskok do dálky, dribling, hod medicinbálem vzad. Kája Žáková z pátého ročníku vysoutěžila 3. místo. František Kopička z třetího ročníku se umístil také na 3. místě, ovšem rozdílovým rozstřelem v hodu na koš získal místo čtvrté. Na čtvrtém místě se ještě umístila Sofie Holanová a Jakub Jirec. I toto je pro naši školu velký úspěch a hlavně zkušenosti ve sportu.

go ahead with english 2421. března 2024 se konala soutěž z angličtiny „GO AHEAD WITH ENGLISH“ na jazykové škole ZŠ Bronzová v Praze. Soutěž je určena pro žáky 5. ročníku základních škol. Letošního 21. ročníku se zúčastnilo 130 dětí především z Prahy. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně – Kája Žáková a Liduška Procházková. Pro žáky z naší maličké školy je to především velká zkušenost pohybovat se mezi davem velmi šikovných dětí. Do finále soutěže se dostává pouze 10 soutěžících. Ale jak zdůraznili organizátoři, cílem soutěže je porovnat si síly a užít si to a to se povedlo.