den zeme 2024Dne 19. 4. 2024 se žáci 2. stupně vypravili do okolí Klučenic, aby sbírali odpadky. Nejdříve se seznámili s různými druhy odpadu, možnostmi recyklace a umístěním kontejnerů v obci. Poté se vydali směrem na Voltýřov, kde nacházeli zpravidla plastové a skleněné odpadky. Plechové nádoby od energetických nápojů nebyly tak časté jako v loňském roce, kdy jsme se vydali směrem na Planou. Sesbírané odpadky poté setřídili do kontejnerů, den se i přes větrné počasí vydařil a žáci se dokázali touto činností nadchnout.

Dne 22. 4. 2024 žáci 1. stupně v rámci dne „DEN ZEMĚ“ pozorovali jarní rozkvetlou přírodu a čistotu životního prostředí. Absolvovali výstup na rozhlednu Milada a její okolí. Proběhlo poučení o třídění odpadu a milé zjištění, že opravdu všude jsou k dispozici třídící kontejnery a odpadkové koše. Závěrem jim žákyně Magda Muziková z 5. ročníku poskytla ukázku krmení koní a ovečky na krásných čistých pastvinách. Bylo to velmi zajímavé a ani nás neodradilo chladné počasí.

duchodci milesov 2024Dne 16.4.2024 náš Taneční kroužek udělal trochu radosti důchodcům v Milešově. Děvčata zatančila dvě skladby. Trochu vzpomínek z jejich mládí – “Zlaté střevíčky“ a trochu moderny z dnešní doby. Nikolka Lacinová měla připravenou i básničku, se kterou vyhrála své umístění v soutěži SEDLČANSKÁ RŮŽE. Milé úsměvy na jejich tvářích a srdečný potlesk byly velkou odměnou. Děvčata také dostala od zaměstnanců domova důchodců čokoládové sladkosti. Budeme se těšit na příští návštěvu.

sedlcanska ruze 2024Vítězové školního kola - RECITACE - byli pozvání na každoroční recitační soutěž v Sedlčanech – SEDLČANSKÁ RŮŽE, která se konala 11.4.2024.

Svůj postup obhajovali žáci:
V   1. kategorii (1. ročník)  Natálka Jarešová, Rozálka Kopičková
Ve 2. kategorii (2. a 3. ročník) Nikola Lacinová, František Kopička,  Sofie Holanová
Ve 3. kategorii (4. a 5. ročník) Johanka Přibylová

Umístění:
    1. místo   Rozálka Kopičková
    2. místo   Natálka Jarešová
    2. místo   Nikola Lacinová

velikonocni trojboj 2024Dne 26. 3. 2024 se naše škola zúčastnila tradičního Velikonočního trojboje v ZŠ Sedlčany. Žáci soutěžili podle kategorií ve třech disciplínách - trojskok do dálky, dribling, hod medicinbálem vzad. Kája Žáková z pátého ročníku vysoutěžila 3. místo. František Kopička z třetího ročníku se umístil také na 3. místě, ovšem rozdílovým rozstřelem v hodu na koš získal místo čtvrté. Na čtvrtém místě se ještě umístila Sofie Holanová a Jakub Jirec. I toto je pro naši školu velký úspěch a hlavně zkušenosti ve sportu.

go ahead with english 2421. března 2024 se konala soutěž z angličtiny „GO AHEAD WITH ENGLISH“ na jazykové škole ZŠ Bronzová v Praze. Soutěž je určena pro žáky 5. ročníku základních škol. Letošního 21. ročníku se zúčastnilo 130 dětí především z Prahy. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně – Kája Žáková a Liduška Procházková. Pro žáky z naší maličké školy je to především velká zkušenost pohybovat se mezi davem velmi šikovných dětí. Do finále soutěže se dostává pouze 10 soutěžících. Ale jak zdůraznili organizátoři, cílem soutěže je porovnat si síly a užít si to a to se povedlo.

zapis 2018Zápis do 1. třídy ZŠ se bude konat 3. dubna 2024. Čas individuálních zápisů bude stanoven na odpoledne od 13:00 hod. podle pořadníku s rozestupy cca. 20 minut. Pořadník bude k dispozici pro zapsání v MŠ, případně lze domluvit termín telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. K zápisu je třeba si přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mail nebo volejte p. řediteli na 607 038 292. Formuláře k vyplnění obdržíte přímo při zápisu (bude to žádost o přijetí, případně o odklad, a  školní vstupní dotazník).

Přijít k zápisu je potřeba i tehdy, pokud zvažujete odklad, jestliže spadáte bydlištěm do naší školy. Potřebná potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny je třeba přinést s sebou k zápisu. Pokud máte zájem o dřívější zaškolení dítěte, které je narozeno např. v září nebo v říjnu roku, na který se vztahuje zápis, je zapotřebí si obstarat potvrzení školní zralosti od dětského psychologa nebo příslušného pracovníka Pedagogicko-psychologické poradny. Toto písemné potvrzení je třeba přinést s sebou k zápisu.

Nakonec si můžete přečíst desatero pro rodiče dětí předškolního věku pdf ZDE. Budeme se na Vás těšit!

Dne 22. 3. 2024 se naši žáci zúčastnili školního kola v recitaci.

recitacni soutez 2024

1. kategorie ( 1. ročník)
1. Natálka Jarešová
2. Rozálka Kopičková
3. Nebylo uděleno
2. kategorie (2. a 3. ročník)
1. Nikola Lacinová
2. František Kopička
3. Sofie Holanová, Anna Tóthová
3. kategorie (4. a 5. ročník)
1. Amálka Berginová
2. Johanka Přibylová
3. Nebylo uděleno

Vítězové budou postupovat do soutěže SEDLČANSKÁ RŮŽE, která se bude konat 11. 4. 2024.