Výrobky Pč 2022Deváťáci vytvářeli v hodinách Tč a ve svém volném čase projekty ze základních elektronických součástek s pomocí svých znalostí, dovedností a vlastní představivosti. Bylo potřeba propojit fyziku, výtvarnou výchovu, pracovní a technické činnosti, aby z rozličných materiálů vnikl funkční model - prototyp. Na poslední hodině své výrobky představili spolužákům a rozebrali s nimi tvorbu od počátku do konce a své dojmy a zjištění. Výrobky to byly zajímavé a můžete se na ně podívat ve fotogalerii ZDE.

vylet tabor 2022 jumpDne 9. 6. 2022 se žáci 6. a 7. třídy vydali na výlet do Tábora vlakem. Pro některé z nich byla cesta vlakem a později MHD premiérou. V Táboře si prohlédli náměstí a historické části hradeb a vyzkoušeli si místní únikovou hru v podzemí Husitský kalich. Nakonec se oběma skupinkám podařilo získat kalich a hra se jim velmi líbila. Poté jsme se přesunuli do Jump Arény, kde si žáci pořádně zaskákali a zadováděli, takže byli náležitě unaveni. Následoval oběd a rozchod. Počasí nám trochu zkomplikovalo situaci, ale naštěstí měla většina žáků po ruce deštník nebo pláštěnku. Akce se žákům líbila a užili jsme si pěkný výlet.

housuv mlyn 2022Ve čtvrtek 2. června žáci 1. až 5. třídy zavítali na školní výlet do autentického prostředí Housova Mlýna v Táboře. Čekal tam na ně pestrý program, spousta zábavy a poučení o způsobu života našich předků. Hned po příchodu na Housův Mlýn děti  přivítal bratr Petr, jehož krédem je hlavně smích a dobrá nálada. Měl připravené všelijaké legrácky, soutěže, žonglování a kouzla.

Děti si mohly vyzkoušet  například vrhání sekyrou, soutěžily v oblékání rytířské zbroje. Bratr Petr dětem vyprávěl o životě husitů, předváděl husitské zbraně i středověké mučící nástroje. Všichni si mohli prověřit svoji odvahu v molitanové bitvě. Součástí programu byla i komentovaná prohlídka Filmové zbrojnice. Vystavené zbraně i zbroj si zahrály v mnoha velkofilmech, divadelních hrách a muzikálech. Děti si zde mohly prohlédnout více než tři tisíce akčních rekvizit, a to ze všech historických epoch až po vzdálenou budoucnost a fantasy. Vystavené exponáty si mohly nejen vyfotit, ale i vyzkoušet.

Z Housova Mlýna jsme se vydali na Žižkovo náměstí v centru historického města Tábora. Prohlédli jsme si renesanční kašnu, pomník Jana Žižky z Trocnova, kostel s věží a Starou radnici s hodinami – orlojem. V horkém počasí přišla vhod i zmrzlina či ledová tříšť. Zkrátka, letošní výlet se nám vydařil a máme na co vzpomínat.

den deti 20221. června žáci 1. stupně opékali špekáčky u hřiště a pekli ve škole palačinky, poté si došli společně na zmrzlinu. Žáci 2. stupně šli společně dvěma trasami na Podskalí. Jedna trasa vedla okolo Voltýřova a ta druhá lesem. Na místě si v připraveném ohništi opekli špekáčky, podívali se k vodě a nakonec si společně dali zmrzlinu. Zpátky se vrátili přesně v čase oběda. Celou akci si pěkně užili a i počasí jim přálo.

ovov 2022Po dvouleté přestávce způsobené epidemií se opět na školách rozběhla sportovní soutěž OVOV pod patronací českého olympijského výboru, jejíž disciplíny plní naši žáci. Okresní finále se uskutečnilo 5.4. 2022 ve sportovní hale GaSOŠE v Sedlčanech. Soutěžilo přes 180 žáků z deseti škol. Využili jsme všech možností a přihlásili maximálně možný počet dětí, tedy i do soutěže družstev. I když naši žáci v družstvu nemohou konkurovat velkým školám.

Družstvo, vzhledem k malému počtu žáků ve škole musí tvořit i mladší žáci. Z okresního kola v pětiboji jsme nakonec přivezli tři medaile v soutěži jednotlivců. 1. místo vybojovala Magda Muziková, 2. místo Ludmila Procházková a 3. místo Karolína Žáková. Děvčata z 1. a 2. místa tak postoupila do krajského kola. Z nejstarších žáků byl nejlepší Lukáš Dvořák. Lukáš útočil svými výkony na medaili, ale i ve sportu štěstí někdy nepřeje. Nakonec skončil na 6. místě ve své kategorii. Další favorit Michal Simon se ještě před soutěží zranil.

Krajské kolo proběhlo 4.5. 2022 za krásného počasí na stadionu ve Slaném. I tam jsme zabodovali! Magda Muziková vybojovala bronzovou medaili. Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci. Doufáme, že úspěchy budou velkou motivací pro ostatní děti ve sportu.

zapis ms 2021 miniZápis do MŠ Zvoneček Klučenice se bude konat 11. května 2022 od 9 do 16 hodin. S sebou si vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte. Zápis se týká dětí od 3 do 6 let. V případě zájmu volejte na tel. 601 105 678 (vedoucí uč. Stanislava Suchá).

Těšíme se na Vás, ZŠ a MŠ Klučenice

DIVADÉLKO ÚSMĚV 20.4.2022Dne 20. 4. 2022 proběhlo ve školní tělocvičně představení Divadélka Úsměv paní Ludmily Frištenské, což je maňáskové a loutkové divadélko, tradiční putovní divadlo, které charakterizuje Kašpárek. Rozdává úsměv dětem a udržuje poselství pohádek zábavnou formou. Děti z MŠ a 1. stupně ZŠ se mohly podívat na pohádku Velikonoční koláčky. Ve hře se vyskytují zvířátka a děti jsou aktivně zapojeny do hry, aby poznaly, že bez práce nejsou koláče. Představení bylo doprovázeno veselými písničkami, které si pak děti broukaly do konce výuky.