V 7. ročníku byl zjištěn pozitivně testovaný žák na COVID-19, který měl první vyučovací hodinu spojenou se 6. ročníkem. Proto dnešní vyučování bude zkráceno do 11:30 hod. (pro 6. až 9. ročník) a na základě doporučení KHS by žáci těchto tříd zůstali v pátek 26.11.2021 doma, kdy se dozvíme oficiální výsledek PCR testu. Při potvrzení pozitivity PCR testu by následovala sedmidenní karanténa ukončená negativním PCR testem. Podrobnější informace budou následovat po dalších konzultacích s KHS. Případná distanční výuka pro 6. a 7. ročník bude od pondělí podle změněného změněného rozvrhu (web školy).

kopretina2- termín čtvrtek 25. listopadu od 15:15 formou osobní návštěvy u třídních učitelů ve škole, po telefonické domluvě času
- při pobytu ve škole je nutný nasazený respirátor
- návrhy čtvrtletní klasifikace najdete na Portálu školy a v ŽK
- za stávající situace žádáme rodiče žáků, aby pokud nemají dotazy k navržené čtvrtletní  
  klasifikaci, osobní schůzku s učiteli zvážili

exclamationNa základě mimořádného opatření vlády ČR proběhne ve škole v pondělí 22.11. a 29.11. antigenní testování stejně jako v září. Žáci se budou testovat ráno od 7:45 a ti z nich, kteří se účastní plavání, již od 7:20 hod. ve škole. Netestují se děti, pro které platí O-T-N (potvrzené očkování, test, prodělaná nemoc). Výhodou pondělního testování je, že v případě pozitivním záchytu nejde celá třída automaticky do karantény. Testování není bariérové, proto i pokud se žáci neprokáží O-T-N, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (výjimkou jsou např. zdravotní důvody potvrzené lékařem). Děkujeme Vám za pochopení a doufáme, že se epidemiologická situace bude postupně zlepšovat. Více informací z původní zprávy ZDE.

covid zs 2020Preventivní testování žáků antigenními testy zdarma od služby "Mobilní testování" pro případné zjištění nakažení COVID-19 by podle zájmu rodičů bylo uskutečněno předběžně 11.11.2021 před začátkem vyučování. Vše bude záviset na množství zájemců. Rodiče dostali 4.11.2021 tuto informaci k vyjádření a potvrzení souhlasu či nesouhlasu s testováním. Doufáme, že tímto krokem ověříme míru bezpříznakových nakažených žáků v třídním kolektivu, abychom zamezili a předešli situaci, jako v Bílině, viz článek ZDE.

Beseda Vltavin 2019Omezení provozu mateřské školy podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. O mateřských školách ve znění vyhlášky č 43/2006 Sb.

Z důvodu vysokého stavu nemocných dětí v MŠ Klučenice a na základě konzultace s krajskou hygienickou stanicí v Příbrami a se zřizovatelem se mateřská škola uzavírá od úterý 19. 10. do úterý 26. 10. 2021 včetně. Obědy budou na tyto dny odhlášeny. Počty nemocných dětí v minulém týdnu dosahovaly 75 %, dnes 96 %. Mateřská škola bude opět v provozu v pondělí 1. 11. 2021, po podzimních prázdninách, viz ZDE.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
PO 1. Čj M Tv Čj          
2. Čj M Tv Čj          
3. Čj M Čj A A        
4. Čj M Čj A A        
5. Hv Čj A Vl Inf        
6. M A M Rv   Ov  
7. A F Z Rv   Ov  
8. Z A Čj M   Hv Ov  
9. D M A Čj Rj F Hv Ov  
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ÚT 1. Čj M Čj Vv          
2. Čj M Čj Vv Prv        
3. Čj M Čj Tv Prv        
4. M Čj Tv Vl        
5. M Čj Čj Vl        
6. Z Inf Čj F Tv Tv Hv    
7. D Čj Inf M Tv Tv Hv F  
8. Inf Čj D Tv Tv Vv
9. M Rj Čj Tv Tv Z Vv
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ST 1. Čj Prv Hv Tv Čj        
2. Čj M Hv Tv Čj        
3. Čj M Tv Čj        
4. Čj M Tv Čj        
5. M Čj A Čj Tv        
6. D Čj A Čj          
7. Čj Čj A M        
8. F M D A Čj        
9. M A Rj Čj A        
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ČT 1. Čj M Čj          
2. Čj M Čj          
3. Čj M Prv Vv Čj        
4. Čj M Vv Vv Čj Čj      
5. M M Aj Vv Vv   Tv    
6. D M Čj Tv Tv Vv Vv  
7. D M Rj Čj Tv Tv Vv Vv  
8. Ch A Čj M Tv Tv Rj Rv  
9. Ch Čj Čj Tv Tv D  
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
1. M Čj Prv A          
2. M Čj Prv A          
3. M Čj A Hv          
4. M Čj A Hv        
5. M Čj Čj        
6. M A Z F          
7. M A Z Rj          
8. Z M Ch Rj F        
9. A F M Ch M        

logo zms klucenice4Nový školní rok 2021 - 2022

Vážení rodiče, vážení kolegové, milí žáci,
     zahajujeme nový školní rok 2021/22 s jedním velkým přáním, ať je ten letošní rok o poznání klidnější. V prvních dnech nás neminou určitá protiepidemická opatření, která, doufejme, pomohou nastolit klidnější a pro výuku příznivější časy.
     Bude-li to jen trochu možné, chceme se postupně vracet i k našim tradičním akcím, které byly v uplynulých 2 letech nuceně omezeny, ať jsou to zájmové kroužky, různá vystoupení či celoškolní projekty. Držme si tedy vzájemně palce, spolupracujme, jak nejlépe to půjde.

     Školní rok 2021-2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021 7:40 v budově školy. Všechny prázdniny a státní svátky v tomto školním roce 2021-2022 naleznete uvedené ZDE.

Testování žáků – obecné informace

Součástí opatření je povinnost žáků se na začátku školního roku 3x otestovat antigenními testy. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 16. 8. 2021 si můžete přečíst ZDE.

Zde se můžete podívat na instruktážní video k aktuálně používaným testům.

Testování proběhne pod dohledem pedagogických pracovníků v kmenových třídách:

1. ročník ve dnech 1., 6. a 9. 9. antigenními testy, testování může být přítomen 1 rodič

2. – 9. ročníky ve dnech 1., 6. a 9. 9. antigenními testy

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky kromě krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní a doloží níže uvedené podmínky:

- 14 dní po plně dokončeném očkování

- prodělání onemocnění covid-19 (max. 180 dní od prvního pozitivního testu)

- potvrzení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a družině a dodržení dalších opatření).

Informace k průběhu začátku školního roku

1.9.2021 (středa)
- škola se otevře v 7.40 hod.

- 1. ročník si převezme p. učitelka, výuka do 8:45
- žáci půjdou do svých kmenových tříd, kde vyčkají na své třídní učitele
- testování antigen. testy cca 20 min v kmenových třídách

- ukončení vyučování 2.-9. r. – 11:30

- školní jídelna v provozu od 1. 9. 2021

- ranní a odpolední družina v provozu od 1. 9. 2021

 

2.9.2021 (čtvrtek)

- žáci půjdou do svých kmenových tříd, kde vyčkají na své třídní učitele

- 1. ročník si převezme p. učitelka, výuka do 9:30
- 1. st. ukončení vyučování 11:30 - postupné odchody do jídelny
- 2. st. ukončení vyučování 11:30 - postupné odchody do jídelny

 

3.9.2021 (pátek)

- vyučování do 11:30 (Projektový den)

 

6.9.2021 (pondělí)

- testování antigen. testy cca 20 min v kmenových třídách

- vyučování podle rozvrhu

                                                                               Děkujeme za spolupráci

                                                                                         Aleš Suchý