exclamationPři pondělní testování (19. 4. 2021) se ve 3. a 5. třídě vyskytlo několik pozitivních žáků na Covid-19 a je potvrzen KHS, která v takovém případě vyhlašuje karanténu pro spolužáky, kteří přišli s pozitivně testovaným do kontaktu v nejbližším okolí. Karanténa, dle pravidel platných od 3. 3. 2021, bude trvat 14 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou. Třídní učitelé rodiče těchto žáků budou kontaktovat. Ostatní žáci ve třídě mají běžnou výuku. Proto doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí těchto tříd.

rouskaMŠMT informuje, že byla vydána změna k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021.

V mateřských školách od 26. 4. 2021

- se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském a Královéhradeckém; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ), ve čtvrtek vláda ČR vyhodnotí aktuální údaje o vývoji epidemie v ostatních krajích a v případě, že v některém z dalších krajů klesne týdenní incidence pod Ministerstvem zdravotnictví stanovenou hranici, může se počet krajů s tímto režimem v MŠ rozšířit,

- v MŠ v těchto vybraných krajích se zaměstnanci, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti (pedagogové i nepedagogové), testují jedenkrát v pracovním týdnu,

- pro připomenutí: z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do MŠ v celé ČR.

 V základních školách od 26. 4. 2021

 Provoz ostatních škol a školských zařízení - nedochází ke změnám

 - Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, která je platná od 26. 4. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

- povinnost podrobit se testování jako podmínka osobní účasti na vzdělávání se nevztahuje na dítě v mateřské škole v Královéhradeckém kraji a Karlovarském kraji (rozhodné je místo výkonu činnosti dané mateřské školy v daných krajích, nikoliv odkud pochází dítě),

- povinnost testovat zaměstnance zůstává v těchto MŠ zachována, od 26. 4. však bude tato povinnost pouze jedenkrát v pracovním týdnu, vždy v den nástupu na pracoviště v daný pracovní týden; tato povinnost se týká jak pedagogických, tak nepedagogických pracovníků, bez ohledu na to, zda se osobně potkají s dítětem či nikoliv (netýká se pouze zaměstnanců celý týden na home office).

zapis ms 2021 miniZápis do MŠ Zvoneček Klučenice se bude konat 5. května 2021 od 9 do 13 hodin. S sebou si vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte. Z důvodu epidemické situace a vládního nařízení bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí. Týká se dětí od 3 do 6 let.

Těšíme se na Vás, MŠ Klučenice

zap20Milí rodiče budoucích prvňáčků,
z důvodu dodržení bezpečnostních opatření vyplývajících ze současné situace bude zápis do 1. třídy proveden distanční formou, tedy písemně buď poštou nebo elektronicky na e-mail či do datové schránky 3qpmed8.

Termín zasílání je od 1. 4. do 30. 4. 2021. Pro více informací nebo pro upřesnění můžete psát dotazy na nebo volat p. řediteli na 607 038 292. Formuláře potřebné k vyplnění při zápisu jsou k dispozici v souborech ke stažení - žádost o přijetí ZDE, případně žádost o odklad ZDE, pro potřeby školní matriky je potřeba vyplnit ještě dotazník pro rodiče ZDE a zápisní list ZDE. Nakonec je potřeba zaslat též kopie občanského průkazu zákonného zástupce a rodného listu dítěte (v digitální podobě je lze vyfotit nebo naskenovat).

Kontaktovat nás kvůli zápisu je potřeba i tehdy, pokud zvažujete odklad, jestliže spadáte bydlištěm do naší školy. Pokud máte potřebná potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny, pošlete je jako přílohu buď poštou, nebo elektronicky. Pedagogicko-psychologická poradna v současné době funguje, ale v důsledku covidových opatření některé žádosti ještě nebyly zpracovány, proto pokud nemáte příslušná potvrzení dosud k dispozici, stačí nás o tom informovat a termín zápisu se prodlouží v součinnosti s vyřízením vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.

Pokud máte zájem o dřívější zaškolení dítěte, které je narozeno např. v září nebo v říjnu roku, na který se vztahuje zápis, je zapotřebí si obstarat potvrzení školní zralosti od dětského psychologa nebo příslušného pracovníka Pedagogicko-psychologické poradny. Kopii tototo písemné potvrzení je třeba poslat škole spolu s žádostí o přijetí, viz výše.

Nakonec si můžete přečíst desatero pro rodiče dětí předškolního věku ZDE.

Těšíme se na Vás, ZŠ a MŠ Klučenice

rouskaV pondělí 12. dubna 2021 přijdou do školy žáci prvního až pátého ročníku základní školy a budou se vyučovat do 11:30 (oficiální rozvrh na další dny bude upřesněn v pondělí třídními učiteli). Druhý stupeň se bude vzdělávat distančně. Děti z mateřské školy nastoupí také 12. 4. 2021.

• Školní družina bude zajištěna pro přihlášené žáky.

• Ranní družina bude organizována od 13. 4. 2021

• Obědy ve školní jídelně budou k dispozici přihlášeným žákům. (Informace – vedoucí školní jídelny)

• Testování dětí a žáků bude probíhat 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek, neinvazivními antigenními testy pro samoodběr.

• Testování se bude provádět v tělocvičně v 7:40 pro děti z MŠ a žáky 1. stupně. Při testování dětí z MŠ a žáků 1. až 3. ročníku ZŠ je možná asistence zákonného zástupce, případně jiné osoby, která bude zákonným zástupcem touto asistencí pověřena (písemné pověření podepsané zákonným zástupcem). Žáci 4. a 5. ročníku si budou provádět testy sami pod dohledem příslušného vyučujícího.

• Podrobnější informace k provozu školy za platnosti příslušných mimořádných opatření a k testování ve škole naleznete v přiložených dokumentech ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE.

• Video instruktáž je možné najít ZDE.

rouskaŽáci 6. - 9. ročníku se budou učit distančně podle upraveného rozvrhu, který je zde níže k dispozici. Žáci 9. ročníku mají navíc možnost navštěvovat dobrovolně přípravnou hodinu na přijímací zkoušky na SŠ, která je v rozvrhu označena jako M+ a Čj+, tato hodina je nepovinná. Případnou absenci žáků omlouvá zákonný zástupce žáka třídnímu učiteli buď přes elektronickou žákovskou knížku v sekci Zprávy, nebo telefonicky či e-mailem dle domluvy. Případná nedorozumění se budeme snažit vždy řešit v nejlepším zájmu žáků, protože současná situace je pro všechny mimořádná a ne vždy je úplně jasné, jak si poradit. Přejeme žákům i zákonným zástupcům hodně zdraví a sil v nastávajícím období.

Váš pedagogický sbor ZŠ Klučenice

DEN

TŘÍDA

1.hod.

2.hod.

3.hod.

4.hod.

750-835

845-930

950-1035

1045-1130

PO

6.

D

Z

M

7.

A

Rj

F

8.

Z

Čj

A

9.

M

D

A

Čj+

 

750-835

845-930

950-1035

1045-1130

ÚT

6.

F

M

Čj

7.

M

Čj

D

8.

D

Čj

Rj

9.

F

M

Čj

 

750-835

845-930

950-1035

1045-1130

ST

6.

M

D/Př

A

7.

Z

Čj

8.

M

 

A

9.

A

Čj

M

 

750-835

845-930

950-1035

1045-1130

ČT

6.

M

Čj

7.

D/Př

M

F/Z

8.

Čj

M

Ch

9.

Čj

Rj

 

750-835

845-930

950-1035

1045-1130

6.

F/Z

Čj

A

7.

Čj

M

A

8.

F

M

Z

9.

A

Ch

Z

M+

podekovani zdravotnikumDne 29.3.2021 paní učitelky, maminky a děti z MŠ Zvoneček upekly a poslaly dobroty a velké poděkování všem zdravotníkům, kteří obětavě pomáhají již rok v této mimořádné době pandemie COVID-19. Konkrétně poděkovaly pracovníkům příbramské nemocnice. K akci se připojila i charita z Kamýka, tým pečovatelek a dobrovolníci z Klučenic. Děti ještě přidaly vyráběná srdíčka, která mohou sloužit k výzdobě nemocničních prostor a čekáren, viz fotografie ZDE. Ještě jednou moc děkujeme a přejeme mnoho sil!