IMG 20210903 094511Dne 3.9.2021 proběhla na naší škole „Ochrana obyvatel za mimořádných událostí“ Žáci byli předem seznámení s bezpečností a ochranou svého zdraví . Cílem naší cesty byla obec Kamenice . Po cestě jsme pozorovali přírodu, dopravní situaci a plnili jsme různé úkoly v této oblasti . V obci Kamenice byl odpočinek se svačinou a následně žáci si zkoušeli záchranu kamaráda a první pomoc při úrazu. Fixace zlomeniny pomocí přírodních materiálů, použili obvazový materiál z lékárničky, která vždy je nezbytnou součástí každé cesty. Zhodnotili vážnost různých zranění a postup při přivolání pomoci včetně důležitých telefonních čísel.

Pro žáky 8. a 9. ročníku platí z důvodu pozitivního PCR testu žáka 8. ročníku karanténa (bližší informace pro žáky a rodiče těchto ročníků naleznou v elektronické žákovské knížce Portál nejdříve po 18. hodině z důvodu čekání na podrobné informace z KHS) a na webu školy je vyvěšen nový rozvrh pro distanční výuku pro tyto dvě třídy, který platí od pondělí 6.12. do středy 8.12. včetně, kdy se tito žáci budou vzdělávat prostřednictvím programu Discord. Ostatní žáci se učí podle svých běžných rozvrhů a změny se jich nijak nedotknou. V případě dotazů prosím kontaktujte své třídní učitele. Rychlost předávání informací je zejména závislá na aktuálních informacích ministerstva zdravotnictví a konkrétních informacích z KHS. Děkujeme za pochopení.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
PO 1. Čj M Tv Čj          
2. Čj M Tv Čj          
3. Čj M Čj A A        
4. Čj M Čj A A        
5. Hv Čj A Vl Inf        
6. M A M Rv   Ov  
7. A F Z Rv   Ov  
8. Z Čj   Distanční výuka pro 8. a 9. ročník
9. D M A  
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ÚT 1. Čj M Čj Vv          
2. Čj M Čj Vv Prv        
3. Čj M Čj Tv Prv        
4. M Čj Tv Vl        
5. M Čj Čj Vl        
6. Z Inf Čj F Tv Tv Hv    
7. D Čj Inf M Tv Tv Hv F  
8.   F/Z Čj D Distanční výuka pro 8. a 9. ročník
9. M   D/Př Čj
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ST 1. Čj Prv Hv Tv Čj        
2. Čj M Hv Tv Čj        
3. Čj M Tv Čj        
4. Čj M Tv Čj        
5. M Čj A Čj Tv        
6. D Čj A Čj          
7. Čj Čj A M        
8.   M D/Př A Distanční výuka pro 8. a 9. ročník
9.   A Rj Čj

Pro žáky 6. a 7. ročníku platí z důvodu pozitivního PCR testu žáka 7. ročníku karanténa (bližší informace pro žáky a rodiče těchto ročníků naleznou v elektronické žákovské knížce Portál) a na webu školy je vyvěšen nový rozvrh pro distanční výuku pro tyto dvě třídy na následující týden, kdy se tito žáci budou vzdělávat prostřednictvím programu Discord. Ostatní žáci se učí podle svých běžných rozvrhů a změny se jich nijak nedotknou. V případě dotazů a případných technických problémů kontaktujte své třídní učitele.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
PO 1. Čj M Tv Čj          
2. Čj M Tv Čj          
3. Čj M Čj A A        
4. Čj M Čj A A        
5. Hv Čj A Vl Inf        
6.   F M D/Př Distanční výuka pro 6. a 7. ročník
7. M A F  
8. Z A Čj M   Hv Ov  
9. D M A Čj Rj F Hv Ov  
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ÚT 1. Čj M Čj Vv          
2. Čj M Čj Vv Prv        
3. Čj M Čj Tv Prv        
4. M Čj Tv Vl        
5. M Čj Čj Vl        
6.   F/Z Čj M Distanční výuka pro 6. a 7. ročník
7. D/Př Čj F/Z  
8. Inf Čj D Tv Tv Vv
9. M Rj Čj Tv Tv Z Vv
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ST 1. Čj Prv Hv Tv Čj        
2. Čj M Hv Tv Čj        
3. Čj M Tv Čj        
4. Čj M Tv Čj        
5. M Čj A Čj Tv        
6. Čj D   A Distanční výuka pro 6. a 7. ročník
7. D   A M
8. F M D A Čj        
9. M A Rj Čj A        
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ČT 1. Čj M Čj          
2. Čj M Čj          
3. Čj M Prv Vv Čj        
4. Čj M Vv Vv Čj Čj      
5. M M Aj Vv Vv   Tv    
6.   Čj M Distanční výuka pro 6. a 7. ročník
7. M Čj  
8. Ch A Čj M Tv Tv Rj Rv  
9. Ch Čj Čj Tv Tv D  
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
1. M Čj Prv A          
2. M Čj Prv A          
3. M Čj A Hv          
4. M Čj A Hv        
5. M Čj Čj        
6. Čj A   Z Distanční výuka pro 6. a 7. ročník
7. Rj Čj Z  
8. Z M Ch Rj F        
9. A F M Ch M        

V 7. ročníku byl zjištěn pozitivně testovaný žák na COVID-19, který měl první vyučovací hodinu spojenou se 6. ročníkem. Proto dnešní vyučování bude zkráceno do 11:30 hod. (pro 6. až 9. ročník) a na základě doporučení KHS by žáci těchto tříd zůstali v pátek 26.11.2021 doma, kdy se dozvíme oficiální výsledek PCR testu. Při potvrzení pozitivity PCR testu by následovala sedmidenní karanténa ukončená negativním PCR testem. Podrobnější informace budou následovat po dalších konzultacích s KHS. Případná distanční výuka pro 6. a 7. ročník bude od pondělí podle změněného změněného rozvrhu (web školy).

kopretina2- termín čtvrtek 25. listopadu od 15:15 formou osobní návštěvy u třídních učitelů ve škole, po telefonické domluvě času
- při pobytu ve škole je nutný nasazený respirátor
- návrhy čtvrtletní klasifikace najdete na Portálu školy a v ŽK
- za stávající situace žádáme rodiče žáků, aby pokud nemají dotazy k navržené čtvrtletní  
  klasifikaci, osobní schůzku s učiteli zvážili

exclamationNa základě mimořádného opatření vlády ČR proběhne ve škole v pondělí 22.11. a 29.11. antigenní testování stejně jako v září. Žáci se budou testovat ráno od 7:45 a ti z nich, kteří se účastní plavání, již od 7:20 hod. ve škole. Netestují se děti, pro které platí O-T-N (potvrzené očkování, test, prodělaná nemoc). Výhodou pondělního testování je, že v případě pozitivním záchytu nejde celá třída automaticky do karantény. Testování není bariérové, proto i pokud se žáci neprokáží O-T-N, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (výjimkou jsou např. zdravotní důvody potvrzené lékařem). Děkujeme Vám za pochopení a doufáme, že se epidemiologická situace bude postupně zlepšovat. Více informací z původní zprávy ZDE.

covid zs 2020Preventivní testování žáků antigenními testy zdarma od služby "Mobilní testování" pro případné zjištění nakažení COVID-19 by podle zájmu rodičů bylo uskutečněno předběžně 11.11.2021 před začátkem vyučování. Vše bude záviset na množství zájemců. Rodiče dostali 4.11.2021 tuto informaci k vyjádření a potvrzení souhlasu či nesouhlasu s testováním. Doufáme, že tímto krokem ověříme míru bezpříznakových nakažených žáků v třídním kolektivu, abychom zamezili a předešli situaci, jako v Bílině, viz článek ZDE.