Složení školské rady:

za rodiče

  • Mgr. Božetěch Burda
  • Irena Libá

 

za zřizovatele

  • Oldřich Žirovnický
  • Luboš Řezník

 

za pedagogy

  • Mgr. Václav Vozábal
  • Bc. Eva Záhorová


předseda školské rady

  • Marcela Stehlíková