prani vanocni 2017Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy, děkujeme vám za vaši přízeň a pomoc v průběhu celého roku 2021. Dovolte nám touto cestou poděkovat také našim sponzorům, kteří přispěli na vánoční dárky pro mateřskou školu a základní školu a všem, kteří nás podporujete. Dále bychom chtěli poděkovat panu starostovi Stanislavu Stoulilovi a celému zastupitelstvu obce Klučenice. Přejeme vám radostné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.

Váš pedagogický sbor ZŠ a MŠ Klučenice