16Dne 13. září žáci prvního a druhého ročníku navštívili v MŠ máňáskové divadelní představení ,,Skřítek Nenechálek“, které pojednávalo o jednom povedeném skřítkovi. Dětem se divadélko moc líbilo a představení si užily. Na závěr si všichni žáci mohli maňásky na chvíli půjčit a prohlédnout si zblízka nejen, jak vypadají, ale jak se s nimi hraje divadlo.