mohyly 1Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 28. 6. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 1. 7. 2021. Tímto mimořádným opatřením se zpřesňuje a vyjasňuje režim různých činností ve školství v prázdninových měsících a uplatnitelnost obecných epidemiologických opatření upravených v souhrnném mimořádném opatření:

Provoz mateřských škol a základních škol se upravuje tak, že se na vzdělávání dětí a žáků podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce v prezenční formě neuplatní, to znamená, že děti nejsou, stejně jako doposud, povinny prokazovat se pro přítomnost na vzdělávání v mateřské škole testováním/prodělaným covidem-19/očkováním; totéž platí u zaměstnanců školy.

kopretina2Konec školního roku bude 30. 6. 2021, pedagogická rada bude 22. 6. 2021. MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 24. května 2021 bylo vydáno: Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 1. 6. 2021.

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. 6. 2021 se oproti současnosti mění takto:

Pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením je umožněno po dobu nezbytně nutnou – tedy při samotném pořízení fotografie – sundat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor/roušku). Toto se týká jak individuálních, tak skupinových fotografií.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • Ruší se zákaz vstupu třetích osob do škol a školských zařízení. Nadále však doporučujeme, aby do školy a školského zařízení vstupovaly třetí osoby pouze v důvodných případech. Ředitel/ka školy nebo školského zařízení je oprávněn/na omezovat vstup třetích osob do budovy školy i bez toho, aniž by dané bylo upraveno v mimořádném opatření.
  • Školní výlety jsou povoleny. Pro realizaci školních výletů nejsou stanovena zvláštní pravidla, je však nezbytné dodržovat všechna mimořádná opatření, která dopadají na daný školní výlet, typicky se bude jednat o pravidla pro ubytovací zařízení, nošení roušek.
  • Při venkovních aktivitách v SVČ není povinnost nosit ve venkovních prostorech ochranu úst a nosu v případě, že mezi jednotlivými osobami je rozestup minimálně 2 metry (povinnost rozestupů se neuplatní při sportovních činnostech).

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k dobrovolnému testování s účinností od 1. 6. 2021 stanovuje obecně pro jakoukoliv osobu, že:

  • antigenní testování je v odběrovém místě zdarma pro pojištěné osoby jednou za 7 dní; do 31. 5. je to nadále jednou za 3 dny,
  • testování PCR metodou je nově v odběrovém místě zdarma pro pojištěné osoby na jejich žádost 2krát za měsíc bez nutnosti žádanky od praktického lékaře,
  • podotýkáme, že toto testování neslouží jako náhrada testování zabezpečovaného školami; pravidla distribuce (antigenních testů) nebo financování účelovým normativem (RT-PCR testování) se nemění a školy mají nadále testování zajišťovat dle dosavadních pravidel.

teachers logo2Na základních školách

▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací

▪ homogenita tříd a skupin není povinná

▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez omezení

▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest

 

Mateřské školy

▪ jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu

▪ bez povinnosti testování dětí

▪ nově je zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách

 

Škola v přírodě a školní výlety zatím ještě nejsou povoleny. Školy v přírodě (ve smyslu § 8 zákona o ochraně veřejného zdraví) bude možné konat od 31.5. Od stejného data pak předpokládáme i povolení školních výletů (jako akcí s obdobným charakterem jako je škola v přírodě – tedy vícedenních akcí s přespáním).

kostel kluceniceOd pondělí 17.5.2021 bude prezenčně navštěvovat školu 1. stupeň i 2. stupeň. Přičemž i nadále platí, že testování na COVID-19 absolvují žáci 1. stupně 1x týdně každé pondělí od 7:40 (sraz vždy u tělocvičny) a žáci 2. stupně 2x týdně každé pondělí a čtvrtek od 7:40 (sraz vždy u tělocvičny). Žáci, kteří nebudou v den testování přítomni, se při následném příchodu do školy nahlásí učitelům a budou dotestováni individuálně.

Aktuální rozvrh hodin se od toho původního z počátku školního roku mírně odlišuje v důsledku organizační změny vyučujících, proto je třeba se řídit právě tímto novým zde na stránkách školy.

    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
po 1. Č M Tv Č          
po 2. Č Č Pr M        
po 3. Č A Pr M        
po 4. Č M A Tv   Vv Vv    
po 5. Č M A Tv   Vv Vv    
po 6. D Z M A Rv   Ov  
po 7. D Z F Rv   Ov  
po 8. Z A Čj D   Hv Ov  
po 9. M Rj A Čj   F Hv Ov  
    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
út 1. Č Č Pr Hv          
út 2. Č M Č Tv          
út 3. Č M Č Tv A        
út 4. Č A M   Č      
út 5. Č Vl M A        
út 6. Z Inf Čj F Tv d Tv h Hv    
út 7. D Čj Inf M Tv d Tv h Hv Z  
út 8. Inf M Čj A Tv d Tv h Vv
út 9. M F Čj Tv d Tv h Z Vv
    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
st 1. Č M Č Vv          
st 2. Č M Č Pr Vv        
st 3. Č M Č Pr Vv        
st 4. Vl M Č Č Tv        
st 5. Vl M Č Č Tv        
st 6. M A Čj          
st 7. Čj Čj A A Rj        
st 8. A M D Čj Ch        
st 9. A D Čj M        
    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
čt 1. Č M Tv Č          
čt 2. Č M Č Tv          
čt 3. Č M Č Tv A        
čt 4. Č M A   Č      
čt 5. Č M Inf A        
čt 6. D M Čj Tv h Tv d Vv Vv  
čt 7. M M Rj Tv h Tv d Vv Vv  
čt 8. Ch Čj Rj Tv h Tv d Rj Rv  
čt 9. Ch Čj M Čj Tv h Tv d D  
    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
1. Č M Pr          
2. Č M Č Hv          
3. Č M Č Hv          
4. M Č Č Hv        
5. M Č Č Hv        
6. M Čj A F          
7. M F A Čj          
8. Z M F M F        
9. Ch A M A Rj        

Rotační výuka se týká žáků 2. stupně ZŠ. Tento rotační rozvrh je platný od 10. 5. do 14. 5. 2021. Tento týden bude 7. a 9. ročník přítomen prezenčně ve škole a 6. a 8. ročník se bude vzdělávat distančně doma přes počítač.

    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
po 6.   M D Z   Distanční výuka
po 7. Z F Rj Rv   Ov  
po 8.   Čj A   Distanční výuka
po 9. M F A Čj Rj   Hv Ov  
    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
út 6.   M Čj F   Distanční výuka
út 7. Inf Čj M D Tv   Hv Z  
út 8.   D Čj Rj   Distanční výuka
út 9. M F Čj Tv   Z Vv
    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
st 6.   A M D/Př   Distanční výuka
st 7. Čj M A A Rj        
st 8. M Ch A     Distanční výuka
st 9. A D Čj M        
    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
čt 6. M Čj     Distanční výuka
čt 7. D Čj M Tv   Vv Vv  
čt 8.   M Čj Z   Distanční výuka
čt 9. Ch Čj M Čj Tv   D  
    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
6. A Čj F/Z     Distanční výuka
7. F M A Čj          
8.   F M Z   Distanční výuka
9. M A Ch A Rj        

rouskaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno:

Ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje se uplatní níže uvedené. V těchto třech krajích vzhledem k epidemiologické situaci bude vyhodnoceno podle aktuálních dat, jestli je možné přikročit k uvolněním opatření ve školství. Vláda o tom rozhodne ve čtvrtek.

S účinností od 10. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Na základních školách se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

zs logo short

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3.5.2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

V základních školách od 3. 5. 2021 se v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), tzv. rotační výuka. Stejné již bylo schváleno v pondělí pro Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský kraj.

Žáci 2. stupně ZŠ se budou testovat 2x týdně (Po a Čt od 7:40 hod. ve školní tělocvičně), aktuální rozvrh pro rotační výuku 2. stupně je umístěn v tomto článku níže.

Žáci 1. stupně ZŠ se testují 1x týdně (Po od 7:40 hod. ve školní tělocvičně) a jsou bez rotace (nestřídají se po týdnech), chodí vždy.

Pokud bude žák v době testování chybět, bude testován později.

Více a podrobněji o opatřeních a testování ZDE a také ve starším oznámení ZDE.

Manuál pro testování je k dispozici ZDE.

 

Rotační rozvrh platný od 3.5. do 7.5.2021 (6. + 8. ročník prezenčně ve škole, 7. + 9. ročník distančně doma)

750 - 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

po

6.

Z

M

D

A

Rv

Ov

po

7.

A

F

Z

Distanční výuka

po

8.

D

F

Čj

A

Hv

Ov

po

9.

M

D

A

Distanční výuka

750 - 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

út

6.

Z

Inf

Čj

F

Tv

Vv

Vv

út

7.

M

D/Př

D

Distanční výuka

út

8.

Inf

M

Čj

A

Tv

Vv

út

9.

M

Čj

Distanční výuka

750 - 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

st.

6.

M

A

Čj

Hv

st.

7.

Čj

Rj

Distanční výuka

st.

8.

A

D

M

Čj

Ch

st.

9.

A

Čj

Rj

Distanční výuka

750 - 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

čt.

6.

D

M

Čj

Tv

čt.

7.

M

Čj

F/Z

Distanční výuka

čt.

8.

Ch

Čj

M

Tv

Rv

Z

čt.

9.

M

Čj

F

Distanční výuka

750 - 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

pá.

6.

M

Čj

A

F

pá.

7.

Čj

A

M

Distanční výuka

pá.

8.

Z

M

F

Rj

Rj

pá.

9.

A

Z

Ch

Distanční výuka