knihovna 2023 1Dne 25. 5. 2023 2. – 5. ročník navštívil Sedlčanskou knihovnu, kde jsme měli připravený program na téma POEZIE. Zábavnou soutěžní formou žáci tvořili verše a pronikali do duše poezie. Seznámili se s veršem volným a vázaným. Zaujala je tzv. absolutní báseň tvořená citoslovci. Jejich napodobený výtvor byl úžasný a žáci se u této činnosti výborně bavili. Dále řešili rýmované hádanky a rozpočitadla. Fyzické básnictví plné gestikulace a mimiky humorně zakončilo první část projektu. Ve druhé části si děti připomněly známé osobnosti z prostředí poezie. Např. básník J. V. Sládek, M. Kratochvíl, J. Žáček, M. Lukešová, P. Nikl, P. Šrut, L. Pavlásek a Z. Svěrák. Jejich některá díla znaly ze školních čítanek, soutěží a domácí četby.

dopravni soutez 2023Dne 10. května se naši žáci (3., 6., 7. a 9. třídy) účastnili okresního kola v dopravní soutěži BESIP. Měli možnost vyzkoušet si své dovednosti při jízdě na dopravním hřišti, řízeným městskou policií. V písemném testu si osvěžili své znalosti z pravidel silničního provozu a v neposlední řadě předvedli záchranářům na figurantech, jak by řešili různá závažná dopravní zranění.  V jízdě zručnosti, tedy jízdě s překážkami, byli naši žáci jednoznačně na prvním místě. Nicméně, na dopravním hřišti jsme nasbírali trestné body. Tým starších žáků nám přesto vybojoval krásné třetí místo a mladší tým se umístil na pátém místě. Po vydařeném obědě, vyhlášení a udělení ocenění, jsme se odměnili zmrzlinou.

cirkus sapito 2023Dne 12.5.2023 přijel za námi "Cirkus Šapitó". Rozložil se u nás ve školní tělocvičně ZŠ Klučenice. Soubor se skládal ze dvou účinkujících. Potulní kejklíři vtipným způsobem vtáhli do děje pohádek žáky. Prvky žonglování a kotrmelců osvěžily zápletky pohádek. Děti aktivně spolupracovaly a moc se jim vystoupení líbilo.

zapis ms 2018Základní škola a Mateřská škola Klučenice Vás zve k zápisu do mateřské školy Zvoneček, který se koná 15. května 2023 od 16:00 hod.

S sebou si vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte. Zápis se týká pouze tříletých dětí, přednostně ze spádové oblasti. V případě zájmu volejte na tel. 601 105 678, ved. uč. S. Suchá. Těšíme se na Vás!

ovov slany 2023V úterý 2. 5. 2023 se na slánském stadionu konalo krajské finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Do tohoto kola postoupily školy, které prošly přes kola okresní. Závodit přijelo dohromady 17 škol a celkově téměř 250 dětí, a to jak v družstvu, tak za jednotlivce. Závodilo se celkem v šesti disciplínách. Z naší školy postoupili dva jednotlivci. Kája Žáková a Michal Simon. Kája vybojovala krásné 2. místo. Michal v některých disciplínách byl nejlepší a celkově získal 4 512 bodů. V jeho kategorii však všichni chlapci měli vynikající výsledky a na stupně vítězů to nestačilo. Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

lesni pedagogikaŽáci 1. stupně ZŠ Klučenice se zúčastnili projektu, který přibližuje návštěvníkům lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitek, které les člověku přináší. Cílem bylo vypěstovat v dětech zájem o les a přírodu, naučit je vnímat všemi smysly, ukázat, jak lze o les pečovat a jak jej chránit. Dále naučit děti, jak se v přírodě správně chovat. Po splnění lesních znalostních úkolů žáci měli možnost se sblížit s některými chovanými zvířaty na lesní stanici. V příjemném prostředí jsme dostali úžasné pohoštění. Celá akce byla velmi zdařilá a počasí nám vyšlo. Více fotografií naleznete ZDE.

zdrava 5Dne 21. 4. 2023  proběhla na naší škole přednáška o zdravé výživě - ZDRAVÁ 5. Lektorka paní Veronika Kopřivová velmi zábavnou formou zapojila žáky do jednotlivých úloh. Společně určovali druhy potravin dle výživového grafu a hodnotili jejich důležitost pro správný vývoj člověka. Žáci posoudili i své školní svačiny a jejich správnost. Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.