rouskaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno:

Ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje se uplatní níže uvedené. V těchto třech krajích vzhledem k epidemiologické situaci bude vyhodnoceno podle aktuálních dat, jestli je možné přikročit k uvolněním opatření ve školství. Vláda o tom rozhodne ve čtvrtek.

S účinností od 10. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Na základních školách se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

zs logo short

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3.5.2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

V základních školách od 3. 5. 2021 se v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), tzv. rotační výuka. Stejné již bylo schváleno v pondělí pro Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský kraj.

Žáci 2. stupně ZŠ se budou testovat 2x týdně (Po a Čt od 7:40 hod. ve školní tělocvičně), aktuální rozvrh pro rotační výuku 2. stupně je umístěn v tomto článku níže.

Žáci 1. stupně ZŠ se testují 1x týdně (Po od 7:40 hod. ve školní tělocvičně) a jsou bez rotace (nestřídají se po týdnech), chodí vždy.

Pokud bude žák v době testování chybět, bude testován později.

Více a podrobněji o opatřeních a testování ZDE a také ve starším oznámení ZDE.

Manuál pro testování je k dispozici ZDE.

 

Rotační rozvrh platný od 3.5. do 7.5.2021 (6. + 8. ročník prezenčně ve škole, 7. + 9. ročník distančně doma)

750 - 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

po

6.

Z

M

D

A

Rv

Ov

po

7.

A

F

Z

Distanční výuka

po

8.

D

F

Čj

A

Hv

Ov

po

9.

M

D

A

Distanční výuka

750 - 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

út

6.

Z

Inf

Čj

F

Tv

Vv

Vv

út

7.

M

D/Př

D

Distanční výuka

út

8.

Inf

M

Čj

A

Tv

Vv

út

9.

M

Čj

Distanční výuka

750 - 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

st.

6.

M

A

Čj

Hv

st.

7.

Čj

Rj

Distanční výuka

st.

8.

A

D

M

Čj

Ch

st.

9.

A

Čj

Rj

Distanční výuka

750 - 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

čt.

6.

D

M

Čj

Tv

čt.

7.

M

Čj

F/Z

Distanční výuka

čt.

8.

Ch

Čj

M

Tv

Rv

Z

čt.

9.

M

Čj

F

Distanční výuka

750 - 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

pá.

6.

M

Čj

A

F

pá.

7.

Čj

A

M

Distanční výuka

pá.

8.

Z

M

F

Rj

Rj

pá.

9.

A

Z

Ch

Distanční výuka

exclamationPři pondělní testování (19. 4. 2021) se ve 3. a 5. třídě vyskytlo několik pozitivních žáků na Covid-19 a je potvrzen KHS, která v takovém případě vyhlašuje karanténu pro spolužáky, kteří přišli s pozitivně testovaným do kontaktu v nejbližším okolí. Karanténa, dle pravidel platných od 3. 3. 2021, bude trvat 14 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou. Třídní učitelé rodiče těchto žáků budou kontaktovat. Ostatní žáci ve třídě mají běžnou výuku. Proto doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí těchto tříd.

rouskaMŠMT informuje, že byla vydána změna k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021.

V mateřských školách od 26. 4. 2021

- se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském a Královéhradeckém; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ), ve čtvrtek vláda ČR vyhodnotí aktuální údaje o vývoji epidemie v ostatních krajích a v případě, že v některém z dalších krajů klesne týdenní incidence pod Ministerstvem zdravotnictví stanovenou hranici, může se počet krajů s tímto režimem v MŠ rozšířit,

- v MŠ v těchto vybraných krajích se zaměstnanci, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti (pedagogové i nepedagogové), testují jedenkrát v pracovním týdnu,

- pro připomenutí: z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do MŠ v celé ČR.

 V základních školách od 26. 4. 2021

 Provoz ostatních škol a školských zařízení - nedochází ke změnám

 - Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, která je platná od 26. 4. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

- povinnost podrobit se testování jako podmínka osobní účasti na vzdělávání se nevztahuje na dítě v mateřské škole v Královéhradeckém kraji a Karlovarském kraji (rozhodné je místo výkonu činnosti dané mateřské školy v daných krajích, nikoliv odkud pochází dítě),

- povinnost testovat zaměstnance zůstává v těchto MŠ zachována, od 26. 4. však bude tato povinnost pouze jedenkrát v pracovním týdnu, vždy v den nástupu na pracoviště v daný pracovní týden; tato povinnost se týká jak pedagogických, tak nepedagogických pracovníků, bez ohledu na to, zda se osobně potkají s dítětem či nikoliv (netýká se pouze zaměstnanců celý týden na home office).

zapis ms 2021 miniZápis do MŠ Zvoneček Klučenice se bude konat 5. května 2021 od 9 do 13 hodin. S sebou si vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte. Z důvodu epidemické situace a vládního nařízení bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí. Týká se dětí od 3 do 6 let.

Těšíme se na Vás, MŠ Klučenice

zap20Milí rodiče budoucích prvňáčků,
z důvodu dodržení bezpečnostních opatření vyplývajících ze současné situace bude zápis do 1. třídy proveden distanční formou, tedy písemně buď poštou nebo elektronicky na e-mail či do datové schránky 3qpmed8.

Termín zasílání je od 1. 4. do 30. 4. 2021. Pro více informací nebo pro upřesnění můžete psát dotazy na nebo volat p. řediteli na 607 038 292. Formuláře potřebné k vyplnění při zápisu jsou k dispozici v souborech ke stažení - žádost o přijetí ZDE, případně žádost o odklad ZDE, pro potřeby školní matriky je potřeba vyplnit ještě dotazník pro rodiče ZDE a zápisní list ZDE. Nakonec je potřeba zaslat též kopie občanského průkazu zákonného zástupce a rodného listu dítěte (v digitální podobě je lze vyfotit nebo naskenovat).

Kontaktovat nás kvůli zápisu je potřeba i tehdy, pokud zvažujete odklad, jestliže spadáte bydlištěm do naší školy. Pokud máte potřebná potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny, pošlete je jako přílohu buď poštou, nebo elektronicky. Pedagogicko-psychologická poradna v současné době funguje, ale v důsledku covidových opatření některé žádosti ještě nebyly zpracovány, proto pokud nemáte příslušná potvrzení dosud k dispozici, stačí nás o tom informovat a termín zápisu se prodlouží v součinnosti s vyřízením vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.

Pokud máte zájem o dřívější zaškolení dítěte, které je narozeno např. v září nebo v říjnu roku, na který se vztahuje zápis, je zapotřebí si obstarat potvrzení školní zralosti od dětského psychologa nebo příslušného pracovníka Pedagogicko-psychologické poradny. Kopii tototo písemné potvrzení je třeba poslat škole spolu s žádostí o přijetí, viz výše.

Nakonec si můžete přečíst desatero pro rodiče dětí předškolního věku ZDE.

Těšíme se na Vás, ZŠ a MŠ Klučenice

rouskaV pondělí 12. dubna 2021 přijdou do školy žáci prvního až pátého ročníku základní školy a budou se vyučovat do 11:30 (oficiální rozvrh na další dny bude upřesněn v pondělí třídními učiteli). Druhý stupeň se bude vzdělávat distančně. Děti z mateřské školy nastoupí také 12. 4. 2021.

• Školní družina bude zajištěna pro přihlášené žáky.

• Ranní družina bude organizována od 13. 4. 2021

• Obědy ve školní jídelně budou k dispozici přihlášeným žákům. (Informace – vedoucí školní jídelny)

• Testování dětí a žáků bude probíhat 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek, neinvazivními antigenními testy pro samoodběr.

• Testování se bude provádět v tělocvičně v 7:40 pro děti z MŠ a žáky 1. stupně. Při testování dětí z MŠ a žáků 1. až 3. ročníku ZŠ je možná asistence zákonného zástupce, případně jiné osoby, která bude zákonným zástupcem touto asistencí pověřena (písemné pověření podepsané zákonným zástupcem). Žáci 4. a 5. ročníku si budou provádět testy sami pod dohledem příslušného vyučujícího.

• Podrobnější informace k provozu školy za platnosti příslušných mimořádných opatření a k testování ve škole naleznete v přiložených dokumentech ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE.

• Video instruktáž je možné najít ZDE.