zapis 2018Zápis do 1. třídy ZŠ se bude konat 3. dubna 2024. Čas individuálních zápisů bude stanoven na odpoledne od 13:00 hod. podle pořadníku s rozestupy cca. 20 minut. Pořadník bude k dispozici pro zapsání v MŠ, případně lze domluvit termín telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. K zápisu je třeba si přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mail nebo volejte p. řediteli na 607 038 292. Formuláře k vyplnění obdržíte přímo při zápisu (bude to žádost o přijetí, případně o odklad, a  školní vstupní dotazník).

Přijít k zápisu je potřeba i tehdy, pokud zvažujete odklad, jestliže spadáte bydlištěm do naší školy. Potřebná potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny je třeba přinést s sebou k zápisu. Pokud máte zájem o dřívější zaškolení dítěte, které je narozeno např. v září nebo v říjnu roku, na který se vztahuje zápis, je zapotřebí si obstarat potvrzení školní zralosti od dětského psychologa nebo příslušného pracovníka Pedagogicko-psychologické poradny. Toto písemné potvrzení je třeba přinést s sebou k zápisu.

Nakonec si můžete přečíst desatero pro rodiče dětí předškolního věku pdf ZDE. Budeme se na Vás těšit!

Dne 22. 3. 2024 se naši žáci zúčastnili školního kola v recitaci.

recitacni soutez 2024

1. kategorie ( 1. ročník)
1. Natálka Jarešová
2. Rozálka Kopičková
3. Nebylo uděleno
2. kategorie (2. a 3. ročník)
1. Nikola Lacinová
2. František Kopička
3. Sofie Holanová, Anna Tóthová
3. kategorie (4. a 5. ročník)
1. Amálka Berginová
2. Johanka Přibylová
3. Nebylo uděleno

Vítězové budou postupovat do soutěže SEDLČANSKÁ RŮŽE, která se bude konat 11. 4. 2024.

klokanDne 22. 3. 2024 se konala tradiční matematická soutěž Matematický Klokan. Kromě 1. ročníku se účastnily všechny třídy školy. Pro rozvoj matematického a logického myšlení i pro chvíle přemýšlení a hloubání se tato soutěž skvěle hodí, žáci ovšem museli účinně využít i strategii, které příklady vyplnit a které nechat prázdné, aby nepřišli o body. Děkujeme všem žákům za jejich odhodlání a zajímavá řešení.

olymp viceboj 2024Dne 12. 3. 2024 se konal v Sedlčanech Olympijský víceboj. Zúčastnili se žáci 3. – 8. ročníku naší školy. Soutěžilo se v disciplínách trojskok snožmo z místa, hod medicinbalem obouruč přes hlavu, skok přes švihadlo po dobu 2 minut, kde každých 30 sekund se měnil styl skoku, leh-sed také po dobu 2 minut.

Z našich žáků si vybojovali umístění na stupních vítězů: František Kopička a Sofie Prokopová – druhé místo, čímž si zajistili postup na krajské závody, které se uskuteční 7. května ve Slaném. Karolína Žáková a Johanka Přibylová obsadily třetí místo. Tento stadion velmi dobře známe, protože i v minulých letech jsme se zde zúčastnili atletických soutěží. Na závěr si všichni žáci vyzkoušeli vědomostní soutěž z olympijských znalostí.

Celé dopoledne bylo pro děti velkým přínosem. I když se všechny děti neumístily na pomyslné „bedně“, tak získaly mnoho sportovních zkušeností a odjížděly v dobré náladě.

zapis ms 2018Zápis do MŠ Zvoneček se bude konat dne 14. 5. 2024 od 15:30 hod. Je určen pro děti od 3 let. Přednostně budou přijímány děti předškolního věku a děti ze spádové oblasti. Již nyní si mohou rodiče - zájemci vyzvednout žádost o přijetí, kterou přinesou k zápisu. S sebou je potřeba vzít rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Z důvodu personálních změn na pozici učitelů v průběhu 2. pololetí školního roku 2023-24 byl sestaven a schválen nový rozvrh hodin. Tyto změny se netýkají 1. - 3. ročníku. Žákům příslušných ročníků budou nové rozvrhy vytištěny a předány ve škole. Nový rozvrh je platný od pondělí 11. 3. 2024. Změny rozvrhů v elektronické žákovské knížce mohou být mírně opožděny vůči tomuto termínu.

rozvrh 11.3.2024

Z důvodu náhlé a delší absence jednoho z pedagogů bylo potřeba vypracovat žákům 4. a 5. ročníku mimořádný rozvrh. První zkratka v dané hodině značí vyučujícího a další je název předmětu a ročník, případně odpadnutí hodin.

suplovani 45.roc unor 2024