Z důvodu personálních změn na pozici učitelů v průběhu 2. pololetí školního roku 2023-24 byl sestaven a schválen nový rozvrh hodin. Tyto změny se netýkají 1. - 3. ročníku. Žákům příslušných ročníků budou nové rozvrhy vytištěny a předány ve škole. Nový rozvrh je platný od pondělí 11. 3. 2024. Změny rozvrhů v elektronické žákovské knížce mohou být mírně opožděny vůči tomuto termínu.

rozvrh 11.3.2024