den zeme 2024Dne 19. 4. 2024 se žáci 2. stupně vypravili do okolí Klučenic, aby sbírali odpadky. Nejdříve se seznámili s různými druhy odpadu, možnostmi recyklace a umístěním kontejnerů v obci. Poté se vydali směrem na Voltýřov, kde nacházeli zpravidla plastové a skleněné odpadky. Plechové nádoby od energetických nápojů nebyly tak časté jako v loňském roce, kdy jsme se vydali směrem na Planou. Sesbírané odpadky poté setřídili do kontejnerů, den se i přes větrné počasí vydařil a žáci se dokázali touto činností nadchnout.

Dne 22. 4. 2024 žáci 1. stupně v rámci dne „DEN ZEMĚ“ pozorovali jarní rozkvetlou přírodu a čistotu životního prostředí. Absolvovali výstup na rozhlednu Milada a její okolí. Proběhlo poučení o třídění odpadu a milé zjištění, že opravdu všude jsou k dispozici třídící kontejnery a odpadkové koše. Závěrem jim žákyně Magda Muziková z 5. ročníku poskytla ukázku krmení koní a ovečky na krásných čistých pastvinách. Bylo to velmi zajímavé a ani nás neodradilo chladné počasí.