Žákyně 7. ročníku naší školy, která je současně členkou školní hudební skupiny Školáci, Nikola Dvořáková se 26. 6. zúčastnila hudebního festivalu, který se konal u příležitosti vítání léta na Svatém Janě. Foto z festivalu je k vidění v sekci Foto Glalerie.

Dne 21. 6. se členové pingpongového kroužku, pod vedením Ing. Josefa Kulase, rozloučili s letošní sezónou fotbálkem a dozlatova opečenými špekáčky. Foto z akce najdete v sekci Foto Galerie.

Žáci 3. třídy Josef Pecka a Filip Stehlík se výborně umístili ve výtvarné soutěži "Požární ochrana očima dětí" pořádané Okresním sdružením hasičů v Příbrami. Josef Pecka získal svým výkresem 2. místo a Filip Stehlík 3. místo v kategorii ZŠ 2. Oběma žákům gratulujeme.

 

V úterý 21. června se přišli do 1. třídy podívat předškoláci z mateřské školy s paní učitelkou Burianovou. Společně se školáky prožili jednu vyučovací hodinu ve ,,velké škole".

Ukázali, co už dokážou spočítat, znalost geometrických tvarů, spolu s prvňáky si hráli se slovy a obrázky, poradili si s bludištěm, zazpívali písničku a nakreslili obrázek. Žáci 1. třídy jim zase předvedli, co se za tento školní rok naučili, např. jak čtou, počítají, znají hodiny a na závěr zahráli dětem pohádku ,,Liška, zajíc a kohout", ke které si vyrobili loutky z papíru. Budoucí prvňáčci se snažili a byli moc šikovní.     Za odměnu všichni dostali krtečky, které pro ně připravili žáci 1. a 4. třídy.

   

     První ročník soutěže v malování, kterou vyhlásila společnost Husqvarna, probíhal od 26. dubna 2011. Děti měly za úkol namalovat obrázek maskota nebo maskotů soutěže na nejkrásnější vysněné zahradě nebo hřišti. Maskoty soutěže jsou zahradní traktor Hugo, motorová pila Heda a sekačka na trávu Hanka. Celkem se do soutěže zapojilo více než 430 škol a školek. Ze zaslaných obrázků vybrala porota dvacet nejlepších prací. Účastníky soutěže byli i žáci naší školy a Michal Mladý z 1. třídy získal krásné 11. místo.