Naše škola

 

Základní škola a Mateřská škola, Klučenice, okres Příbram

  • ředitel: Mgr. Aleš Suchý
  • telefon: 318 853 233
  • e-mail :
  • sídlo : Klučenice 1, 262 56
  • zřízena: 1. 1. 2003

 

Škola je umístěna v blízkosti historického centra obce a je zmiňována již v 18. století; starší část školy ale stavebně pochází až ze 70. let 19. století. Původní budova je nově zrekonstruována (1999).

Hlavní částí školy je novější školní budova (z roku 1960), vybudovaná v době, kdy se Klučenice staly jednou z obcí soustřeďujících obyvatele ze záplavové části budoucí Orlické přehrady.

Základní škola a Mateřská škola, Klučenice je plně organizovaná škola s 1. - 9. ročníkem a je jedinou v obci.

Je tradičně spádovou školou pro nejjižnější část okresu Příbram a Středočeského kraje, na pravém břehu Orlické přehradní nádrže - obec Klučenice s osadami Kosobudy, Koubalova Lhota, Planá, Ovčín, Voltýřov, Zadní Chlum; obec Milešov (část) s osadami Klenovice, Hřebeny, Přední Chlum a Trhovky; obec Solenice - pro žáky 2.stupně ( dojíždí ale i někteří žáci z 1.stupně).

V roce 1997 došlo ke spojení Základní školy a Mateřské školy v jeden celek; od roku 2003 je škola právním subjektem.

Jak je z mapky patrné, docházejí (přijíždějí) do naší školy děti z pásu území ležícího na pravém břehu Orlické přehradní nádrže, která je činitelem omezujícím spádové území naší školy na západní straně.

 

mapa_okoli


li2obce, odkud do Klučenic dojíždějí žáci

li hranice Středočeského a Jihočeského kraje

Na jihu je to pak těsně kolem obce probíhající hranice Středočeského a Jihočeského kraje.

Z obcí ležících v Jihočeském kraji (Lašovice, Zahořany, Chrást) v minulosti též docházely děti do klučenické školy - dnes však je dávána přednost autobusovým spojům, které jsou řešeny s ohledem na potřeby tamního regionu (= jižní Čechy).

V posledních letech se tak snížil počet dětí v přirozené spádové oblasti školy a tím klesl asi o 1/3 počet žáků do školy docházejících.

Součástí školy je též dobře vybavená tělocvična (12 x 24m - regulérní herní plocha pro míčové hry); v místních podmínkách slouží i jako společenský sál.

 

skola_klucenice

 

Na severním okraji obce je ve vzdálenosti asi 100m od školy školní pozemek a za ním travnaté a menší asfaltové hřiště.
Ve škole jsou specializované učebny Aj, Čj a Vv, M a Z, Př, F, Ch a Inf. Specializovanými učebnami jsou i školní dílna a kuchyňka.

Mateřská škola má k dispozici hernu a pracovnu běžných velikostí (rok otevření 1979).

Výhodou je pravidelná účast pedagogů o přestávkách ve sborovně (s výjimkou dozorů na chodbách). Tato skutečnost má nepochybně dobrý vliv na trvalou spolupráci i dobré vztahy v učitelském kolektivu.

Prostory školy jsou světlé, čisté a estetické. Na jejich výzdobě se podílejí především žáci a učitelé.

Žáci i zaměstnanci docházejí na obědy do školní jídelny, která je samostatným subjektem.