blanik 2017Dne 23. 5. 2017 se celý druhý stupeň posílen o žáky pátého ročníku vypravil na bájnou horu Blaník. Předtím, než jsme začali stoupat výš a výš k vrcholu, jsme v zámecké zahradě v Ratměřicích obdivovali vzrostlé sekvoje a ddozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o jejich původu, životním prostředí i podmínkách, při kterých mohou růst.U paty Velkého Blaníku jsme si prohlédli pár ukazatelů a už šlapali stále více do kopce. V cestu se nám vytrvale stavěly balvany a kořeny stromů. Nezalekli jsme se však a odměnou nám byla rozhledna na vrcholku. Výška Blaníku je 628 m n. m. Při cestě dolů jsme ještě těsně pod vrcholem mohli lehle přehlédnout zbytky obranného valu keltského opevnění. Cestou dolů si žáci mohli v naučné stezce porovnat désku svých skoků s různými zvířaty. Minuli jsme také nikdy nepoužitý menší základní kámen k Národnímu divadlu. Naši pouť jsme zakončili v nově vzniklém muzeu přírody, kde jsme symbolicky mohli slyšet hlasy blanických rytířů z hloubi hory. Exkurze se nám velmi líbila a počasí nám přálo.

Den Zeme 2017Dne 10. 5. 2017 se v naší škole pořádal Den Země, který je tradičně den věnovaný Zemi a péči o ni. Slaví ho víc jak miliarda lidí ve více než 193 státech světa. Naši žáci ho oslavili péčí o keře, trávníky a okolí školy, dále sběrem odpadu a úpravou dětského hřiště. Žáci 1. stupně vyrazili do přírody v okolí. Počasí se vydařilo a žákům se Den líbil.

Den matek 20176.5.2017 jsme byli s MŠ na Dni matek v Krásné Hoře n.Vlt. Vezli jsme s sebou k prezentaci i naše keramické výrobky, které jsme ve vestibulu kulturního domu vystavili. Děti si penízky z výtěžku schovaly na koupi nového slunečníku k dětskému pískovišti, které se vybuduje během letních prázdnin. Všem se vystoupení moc líbilo, což byla ta největší pochvala pro nás všechny. Maminkám touto cestou děkujeme, že s dětmi do Krásné Hory přijely.

Žáci 9. ročníku měli za úkol vytvořit ve trojicích libovolné zařízení, v kterém by bylo možné využít jejich znalostí z fyziky a technických činností. Pomocí pájky, tavné pistole a hlavně fantazie vytvořili tři od sebe se lišící projekty.

 

Projekt #1

Projekt elektrického obvodu s vyznačeným schématem, signálním světlem a větrákem s motůrkem, poháněný třemi tužkovými bateriemi.

mini projekt 1a mini projekt 1b mini projekt 1c

 

Projekt #2

Projekt polystyrenové lodi se zábradlím, dřevěnou střechou, se světlem na střeše a motorem na zádi, poháněný jednou plochou baterií.

mini projekt 2a mini projekt 2b mini projekt 2c

 

Projekt #3

Projekt mrkající chobotnice s přepínačem pro každé barevné oko. Přepínač je v krajní levé poloze nastaven jako vypnutý a zapnutí žárovek je v ostatních polohách (princip semaforu). Obvod je poháněný jednou plochou baterií.

mini projekt 3a mini projekt 3b mini projekt 3c mini projekt 3d