Školní jídelna NEBUDE pro žáky 2. stupně z organizačních důvodů otevřena.

 figure with dogInformace o obnovení možnosti konzultací žáků 2. stupně

Informace k obnovení možnosti konzultací výuky žáků 2. stupně. V souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN bude umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Organizace v naší ZŠ bude probíhat následovně:

 • Konzultace budou probíhat od pondělí do čtvrtka 15.–18. června 2020. V týdnu 22.–26. června pak bude dokončena dálková výuka, vybírání učebnic, odnesení pomůcek a cvičebních úborů. Na 29. a 30. června 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
 • Informace se týká žáků 6.–9. ročníku. Žáci 1. stupně do školy již dochází.
 • Žáci každé třídy (6.–9.) budou v kmenových třídách tak, aby nebyl překročen maximální povolený počet 15 žáků ve skupině.
 • Každá skupina dané třídy bude mít v týdnu čtyři dny a čtyři hodiny konzultací.
 • Vyučování bude probíhat v době 7:50 –11:30 hod. Zařazeny budou předměty český jazyk, matematika, anglický jazyk a další předměty podle rozhodnutí třídního učitele a počtu žáků.
 • Účast žáků je dobrovolná. Rodiče se přihlásí třídnímu učiteli, zda se žák bude účastnit konzultací či ne. Své rozhodnutí sdělí rodiče třídnímu učiteli telefonicky nebo e-mailem. Pro přihlášeného žáka je účast na konzultacích povinná.
 • Rodiče mají na zřeteli, že podmínkou přihlášení žáka je jejich podpis čestného prohlášení o bezinfekčnosti, jeho text najdete na webových stránkách školy (Organizace výuky).
 • Přihlášení žáci předají třídnímu učiteli v den nástupu do školy 15. 6. 2020 podepsanou přihlášku (ZDE) k docházce a čestné prohlášení o bezinfekčnosti (ZDE). Formuláře jsou ke stažení na webu školy (Organizace výuky) nebo k vyzvednutí u hlavního vchodu do školy 10. 6. až 12. 6. od 13:00 do 14:00 hodin, nebo po domluvě na telefonním čísle: 724 155 667.
 • O formě ukončení školního roku 26. 6. 2020 a předání vysvědčení budou žáci a rodiče včas informováni.
 • Obecná hygienická opatření jsou stejná, jako pro žáky 1.–5. ročníku a najdete je na školním webu – prosím, prostudujte si je a své děti poučte.
 • Škola nebude stravování ve školní jídelně zajišťovat, případné dotazy směřujte na vedoucí školní jídelny, viz kontakt v záhlaví webu.
 • Pro každého žáka 2 Nano roušky se stříbrem zdarma.

Rozvrh konzultačních hodin - 6. TŘÍDA

DEN

1. hodina

(7:50 – 8: 35)

2. hodina

(8:45 – 9:30)

3. hodina

(9:50 – 10:35)

4. hodina

(10:45 – 11:30)

PONDĚLÍ 15. 6.

M

Aj

Čj

Čj

ÚTERÝ 16. 6.

Čj

Čj

M

F

STŘEDA 17. 6.

Z

M

Aj

Př/D*

ČTVRTEK 18. 6.

F

M

Př/D*

Z

PONDĚLÍ 22. 6.

Výběr učebnic

Výběr učebnic

Úklid třídy

Úklid třídy

ÚTERÝ 23. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

STŘEDA 24. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

ČTVRTEK 25. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

PÁTEK 26. 6.

Vydávání vysvědčení

*žáci si na danou hodinu vezmou učebnice obou předmětů

Rozvrh konzultačních hodin - 7. TŘÍDA

DEN

1. hodina

(7:50 – 8: 35)

2. hodina

(8:45 – 9:30)

3. hodina

(9:50 – 10:35)

4. hodina

(10:45 – 11:30)

PONDĚLÍ 15. 6.

Čj

Čj

Aj

M

ÚTERÝ 16. 6.

M

F

Čj

Čj

STŘEDA 17. 6.

Aj

Z

Př/D*

M

ČTVRTEK 18. 6.

M

Př/D*

F/Z*

Př/D*

PONDĚLÍ 22. 6.

Výběr učebnic

Výběr učebnic

Úklid třídy

Úklid třídy

ÚTERÝ 23. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

STŘEDA 24. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

ČTVRTEK 25. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

PÁTEK 26. 6.

Vydávání vysvědčení

*žáci si na danou hodinu vezmou učebnice obou předmětů

Rozvrh konzultačních hodin - 8. TŘÍDA

DEN

1. hodina

(7:50 – 8: 35)

2. hodina

(8:45 – 9:30)

3. hodina

(9:50 – 10:35)

4. hodina

(10:45 – 11:30)

PONDĚLÍ 15. 6.

Př/D*

M

Čj

Aj

ÚTERÝ 16. 6.

Př/D*

M

F

Čj

STŘEDA 17. 6.

M

Př/D*

Čj

Aj

ČTVRTEK 18. 6.

Ch

Z

M

Čj

PONDĚLÍ 22. 6.

Výběr učebnic

Výběr učebnic

Úklid třídy

Úklid třídy

ÚTERÝ 23. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

STŘEDA 24. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

ČTVRTEK 25. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

PÁTEK 26. 6.

Vydávání vysvědčení

*žáci si na danou hodinu vezmou učebnice obou předmětů

Rozvrh konzultačních hodin - 9. TŘÍDA

DEN

1. hodina

(7:50 – 8: 35)

2. hodina

(8:45 – 9:30)

3. hodina

(9:50 – 10:35)

4. hodina

(10:45 – 11:30)

PONDĚLÍ 15. 6.

Aj

Př/D*

M

Čj

ÚTERÝ 16. 6.

F/Z*

Př/D*

Čj

M

STŘEDA 17. 6.

Př/D*

Aj

M

Čj

ČTVRTEK 18. 6.

Př/D*

Ch

Čj

M

PONDĚLÍ 22. 6.

Výběr učebnic

Výběr učebnic

Úklid třídy

Úklid třídy

ÚTERÝ 23. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

STŘEDA 24. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

ČTVRTEK 25. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

PÁTEK 26. 6.

Vydávání vysvědčení

*žáci si na danou hodinu vezmou učebnice obou předmětů

Na dny 29.-30. 6. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno, více informací (ZDE).

Po telefonickém rozhovoru s paní ředitelkou cestovní kanceláře se zájezd neuskuteční.

Zálohy budou vyplaceny v plné výši, termín bude upřesněn.

Dle zákona má cestovní kancelář na vrácení peněz 3 měsíce.

skola smallOrganizace vzdělávání:
Dopolední část: 4 vyučovací hodiny (od 07:50 do 11:30)
- především hlavní předměty (ČJ, M, Aj, Prv / Př, Vl)

Oběd – školní jídelna

 - první skupina (1. ročník) od 11:15

 - druhá skupina (2. a 3. ročník) od 11:30

 - třetí skupina (4. a 5. ročník) od 11:45

Odpolední část: (od 11:45 do 15:00)
- vzdělávání vedou vychovatelka, asistentka pedagoga, příp. učitelé

Žáci, kteří budou ke školní docházce přihlášeni (telefonicky nebo e-mailem 18. 5. 2020), přinesou v den nástupu do školy 25. 5. 2020 podepsanou přihlášku k docházce a čestné prohlášení. Bez nich nebude možné žáka do školy vpustit. Formuláře jsou ke stažení na webu školy (Organizace výuky) nebo k vyzvednutí u hlavního vchodu do školy 19. 5. až 22. 5. od 13.00 do 14.00 hodin, nebo po domluvě na telefonním čísle: 724 155 667.

Do školy vstupují pouze žáci, nikoliv doprovázející osoby.

Obědy přihlašujte u vedoucí školní jídelny.

Přihláška:

- v případě přihlášení je zákonný zástupce žáka povinen podepsat přihlášku k nástupu do školy a odevzdat ji při prvním příchodu žáka do školy (formulář k vytištění ZDE)

Čestné prohlášení:
- v případě přihlášení je zákonný zástupce žáka povinen podepsat čestné prohlášení a odevzdat jej při prvním příchodu žáka do školy (formulář k vytištění ZDE)

 Hygienická pravidla:
- hygienická pravidla výuky od 25. května 2020 (pravidla k nahlédnutí ZDE)

Pro každého žáka 2 Nano roušky se stříbrem zdarma:
- opakovaně pratelná, minimálně 50x, popis roušky (ZDE)

 

Pokyn ministerstva školství umožňuje vzdělávat žáky za následujících podmínek:
-  skupina žáků může mít maximální počet 15 žáků, její složení je neměnné
-   žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020
-  škola zajistí doporučená hygienická opatření (1 žák v lavici, dezinfekce, mytí rukou, větrání...)
-  každý žák musí mít na den minimálně 2 roušky a sáček, kam si roušku při sejmutí ukládá
-  při výuce žáci mít roušky nemusí, jsou povinné jen ve společných prostorách školy
-  zákonný zástupce před přihlášením zváží rizikové faktory, pokud žák nebo člen domácnosti patří do rizikové skupiny, a rozhodne o účasti žáka s tímto vědomím (riziková skupina - viz níže)

- v případě přihlášení je zákonný zástupce žáka povinen podepsat čestné prohlášení a odevzdat jej při prvním příchodu žáka do školy

- Základní hygienická pravidla: viz „Metodický pokyn MŠMT“.  (ZDE)

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

covid zs 2020Ze všech oslovených rodičů žáků, kterých se přijímací zkoušky týkají, všichni projevili zájem o konzultace k přijímacím zkouškám. Lišili se však v tom, že např. u dvou žáků bylo od jejich rodičů zjištěno, že by si přáli konzultace distanční formou, tedy nikoliv se žáky přítomnými ve škole. Po vyhodnocení a zvážení všech informací od rodičů jsme se přiklonili k realizaci konzultací pro všechny interesované žáky z 9. ročníku distančním způsobem, tedy pomocí online přenosu. Přijímací zkoušky totiž bude vykonávat letos pět žáků 9. ročníku a z toho někteří mají zdravotní rizikovost a nemohli by se prezenčně zúčastnit. Chtěli bychom umožnit konzultace současně i jim, právě online cestou.

Dalšími zváženými hledisky byla také cesta žáků a učitelů ze školy a do školy, možnosti stravování, hygienická opatření nutná k zajištění bezpečné výuky, i celková časová náročnost prezenčního způsobu konzultací. Navíc žáci způsob online komunikace již znají a umějí používat z běžné online výuky, která probíhá prostřednictvím aplikace Discord. Abychom byli schopni zajistit tyto konzultace pro všechny, zvolili jsme tak společné dobrovolné konzultace online. Konzultace budou probíhat ve stejný čas a se stejnou dotací jako navržené prezenční konzultace. Tedy, že konzultace budou realizovány poprvé od úterý 12. 5. 2020 vždy každé úterý a čtvrtek (pokud není některý ze dnů volno) od 8:00 – 11:45 hod. Celé rozhodnutí naleznete ZDE.

 

Termíny konzultací:

 • vždy v úterý a ve čtvrtek od 8:00 – 11:45 hod.
 • 2 h konzultace z matematiky a 2 h konzultace z českého jazyka

 

Harmonogram konzultací:

ČAS

ROZVRH NA ÚTERÝ*

ROZVRH NA ČTVRTEK*

8:00 – 8: 45

matematika

matematika

9:00 – 9:45

matematika

matematika

10:00 – 10:45

český jazyk

český jazyk

11:00 – 11:45

český jazyk

český jazyk

* pořadí vyučovacích hodin se může změnit podle potřeby

MŠ zápis 2019Základní škola a Mateřská škola Klučenice

zve k zápisu do mateřské školy.

Zápis do MŠ Zvoneček se bude konat v době od 12. 5. - 16. 5. 2020, zájemci se mohou ozvat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo se domluvit s vedoucí uč. Stanislavou Suchou telefonicky (601 105 678).

Pro zapsání dítěte je potřeba vyplnit a odevzdat přihlášku. Je možné ji vyplnit buď před mateřskou školou, nebo již doma z tohoto tiskopisu ZDE. Doporučený počet dětí ve školní skupině je 15 s možností navýšení dle místních podmínek tak, aby byla podle možnosti dodržená zásada rozestupů při práci.

Nošení roušek nebo ochranných štítů v průběhu vyučování je doporučené, při výuce může vyučující rozhodnout dle potřeby i jinak. Roušky nebo ochranné štíty musí mít děti u aktivit ve vzájemné blízkosti např. při skupinové práci. Nošení roušek nebo ochranných štítů je povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školského zařízení.

Všechny závazné podmínky pro přijetí dítěte do MŠ a další důležité informace naleznete ZDE.

Těšíme se na Vás.