teplomerDne 2. 3. 2020 byli naši žáci poučeni o koronaviru a prevenci formou besedy a přednášky. Byly jim předkládány dosud známé skutečnosti, protože zejména z různých sdělovacích prostředků se v poslední době dozvídají často i protichůdné informace. Dozvěděli se také obecné zásady platné i při jiných respiračních onemocněních. Odkaz na desatero zásad naleznete ZDE.