Dne 18.5.2010 se žáci 4.-9. třídy ZŠ Klučenice vydali na exkurzi do Záchranné stanice pro zraněné živočichy ve Voticích.
Byla zde k vidění spousta zachráněných zvířat a ptáků, kteří se bohužel nemohou vrátit zpět do přírody kvůli svému trvalému handicapu.

Ve Voticích jsme se podívali také na místní hřbitov na kopii hrobky Ježíše Krista.
Pak jsme jeli do zámeckého parku v Ratměřicích, kde rostou dva obrovské stromy – sekvojovce, které jsou největší v České republice a možná i v Evropě.
Další trasa vedla na Velký Blaník. Během výstupu na Blaník jsme plnili různé úkoly ze znalostí přírody.

Vystoupili jsme na rozhlednu, ze které byl krásný rozhled do okolí. Nakonec jsme se zastavili v Louňovicích , kde jsme si prohlédli kámen z Blaníku, původně určený pro Národní divadlo.
Byl to krásný a poučný výlet.

Alžběta Pecková, 6.tř.

V pátek 28.5. si žáci 8. a 9. ročníku vyzkoušeli, jaké to je stoupnout si před třídu prvňáčků a třeťáků a podle vlastních příprav vést vyučovací hodinu.
A neměli to jednoduché, protože výuka ve spojených třídách je vždycky náročnější.
Žáci brali vyučování naprosto vážně a jejich „učitelé“ se snažili vysvětlovat a pomáhat, kde bylo potřeba.
Počáteční rozpaky většinou brzy pominuly, bylo zajímavé sledovat reakce na obou stranách.

Někteří „vyučující“ si vedli lépe,jiní byli trochu rozpačití a nejistí, ale vždy společnými silami dovedli hodinu do konce.
Děti vyučování bavilo, pro osmáky a deváťáky to byla určitě zajímavá zkušenost, jak vypadá škola z pohledu za katedrou.
Já zas měla ten den možnost vidět své žáky trochu jinak.
Myslím,že by byla škoda to v budoucnu nezopakovat.

Dagmar Šplíchalová

Základní škola Klučenice se zapojila do projektu„Recyklohraní“.
Jedná se o dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení, spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních v České republice.

V budově naší školy budou umístěny sběrné kontejnery na drobné elektrozařízení a baterie.
Kdo chce využít této možnosti, může uvedený odpad nejpozději do 10. 6. do školy přinést.

Ve středu 12. 5. 2010 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola dopravní soutěže v Příbrami. Soutěžilo se v jízdě městem (podle dopravních pravidel), jízdě zručnosti a zdravovědě.
Na malé jezdce na kolech dohlíželi  městští policisté.
Cyklisté museli také prokázat své znalosti v dopravních testech.

Naši žáci nakonec vybojovali krásné třetí místo.

Za ZŠ Klučenice soutěžili:

  • Vojtěch Květ – 4. třída
  • Monika Drazdíková – 5. třída
  • Jaroslav Kostínek – 6. třída
  • Markéta Žaludová – 6. třída

V sobotu 8.5.2010 vystoupila školní hudební skupina Školáci v Kulturním domě
v Krásné Hoře, kde obce Kamýk n. Vlt., Klučenice, Krásná Hora, Milešov,
Petrovice a Sv. Jan  pořádaly společenský večer ke Dni matek.

Skupina pod vedením paní Hanky Dalecké vystoupila v tomto složení:

Natálka Přibylová – housle, flétna

Václav Svoboda – harmonika, zpěv

Kristýna Květová – flétna, zpěv

Nikola Dvořáková – kytara, zpěv

Andrea Rosová – kytara, bicí, zpěv

Veronika Hlavová – kytara, zpěv

Kamil Tomášek – bicí, zpěv

Jan Dalecký – banjo, harmonika

Hana Dalecká – kytara, harmonika, mandolína, zpěv

Aleš Suchý – basová kytara

Skupina zahrála sedm country skladeb.
Na fotografie z akce se můžete podívat ve fotogalerii.

Na oslavě Dne matek dále vystoupili: žáci ze ZŠ Krásná Hora, kroužku hry na
zobcovou flétnu, členové Sokola Krásná Hora – taneční oddíl starších žákyň a rodiče s dětmi a dále žáci ZUŠ Petrovice.