Zápis 2019ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUČENICE

ZVE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

        Milí rodiče všech předškoláků, srdečně Vás zveme k zápisu do 1. třídy v naší škole, který se bude konat 3. dubna 2019. Zápis začíná od 13:00.

        Předškoláci si budou moci vyzkoušet sami nanečisto, jaké to je „být žákem“. Potkají se zde i s budoucími spolužáky. Paní učitelka zjistí, co už dokáží a v čem jsou dobří. K zápisu vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte. Další informace bude možné získat od výchovného poradce.
        I pokud uvažujete o odkladu školní docházky, je nutné přijít k zápisu. Pro udělení odkladu platí, že je třeba doporučení o odkladu příslušného školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.