V pondělí 21.5. byla vyslána na dopravní soutěž do Příbrami dvě družstva. Družstvo mladších ve složení F. Stehlík, V. Přibyl, N. Přibylová a P. Pavlišová se umístilo na 9. místě. Družstvo starších ve složení A. Rosová, M. Žaludová, J. Kostínek a J. Fořt získalo pěkné 2. místo. Za vzornou reprezentaci školy děkujeme.


Naše škola bude mít výjimečnou návštěvu.
V pátek 8.6. proběhne ve školní tělocvičně beseda s paralympijským vítězem Davidem Drahonínským, její téma je Prevence proti úrazům. David býval normální kluk až do roku 1999, tehdy rozšířil řady lidí, kteří se pohybují na invalidním vozíčku, bylo mu 17let.

David život nevzdal, začal bojovat. Ukázal, že člověk s postižením, nemusí sedět jen doma a koukat na televizi, ale může se aktivně zapojit do společnosti. Jeho největším úspěchem je zlatá mediale v lukostřelbě na paralympiádě v Pekingu roku 2008.
I když - je tohle opravdu tím největším úspěchem? Začátek je v 10:00 hodin.


Naše škola se zapojila do projektu „Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách“. Cílem projektu je zkvalitnit výuku angličtiny na obou stupních ZŠ tím, že bude pro potřeby učitelů a jejich žáků vyvinut interaktivní CD-ROM. Ten bude sloužit jako univerzální doplňkový materiál k učebnicím, které jsou aktuálně používány. CD-ROM je určen pro práci s interaktivní tabulí. Zprovozněn bude také internetový výukový portál.

Součástí projektu je i cyklus soutěží pro žáky, které jsou od února 2012 vyhlašovány pravidelně každý měsíc na www.vyukovyportal.cz . První kolo bylo určeno pro děti ze 4.– 6. tříd. Úkolem žáků bylo napsat v angličtině Haiku. Haiku je forma japonské poezie opěvující přírodu. Tato krátká básnička se nerýmuje, ale má přesně určený počet slabik v jednotlivých verších.

Naši čtvrťáci tvořili svá první Haiku s nadšením a povedlo se jim napsat několik pěkných básniček s vlastními ilustracemi. Josef Pecka ze čtvrté třídy pak dosáhl mimořádného úspěchu, protože jeho práce získala 1. místo v kategorii 4. tříd v celo-projektovém kole. Březnové kolo soutěže bylo pro starší žáky (7.- 9. ročník). Tentokrát děti luštily anglický text, ve kterém chyběly všechny samohlásky. A cena za vítězství opět putovala do naší školy. V kategorii 8. tříd byla jako nejlepší vyhodnocena práce Josefa Fořta.  Gratulujeme.


Tak se jmenuje povídka žákyně 8.třídy Elišky Štorkové.

Je to povídka, se kterou se přihlásila do soutěže Próza a poezie 2011.

Tuto soutěž pořádá stejnojmenné sdružení z Českých Budějovic.

A právě do Českých Budějovic si minulou sobotu Eliška dojela pro čestné uznání za své dílko. Konkurence byla neuvěřitelná. Do této soutěže se přihlásilo 310 dětí, z nich postoupilo 80 a Eliška sama byla překvapená, když zjistila, že je mezi oceněnými.

Za svou práci si mimo jiné odnesla i Sbírku prací této literární soutěže, které byl patronem například Zdeněk Troška. Tato sbírka je obrazem myšlení současných mladých lidí, kteří jak vidno nejen čtou, ale i píšou. A my jsme velice rádi, že jsou to děti právě z naší školy.
Co dodat? Snad jen to, že věřit je opravdu důležité, takže věřme v dobré konce.
Dne 23. února žáci naší školy absolvovali populárně naučný program o dravých ptácích. Pan Jan Brož ze Sokolnického dvorce Falker (www.falker.cz) představil dětem zábavnou formou různé typy dravců a sov. Děti si mohly zblízka prohlédnout např. sokola stěhovavého, sovu pálenou, orla bělohlavého, sovici sněžnou a další zajímavé druhy. Několik exemplářů bylo představeno také při volném letu a někteří žáci i učitelé měli příležitost nechat si na ruku přiletět puštíka nebo výra. Fotografie z akce si můžete prohlédnout na www.rajce.idnes.cz, skola1.

Pozor! Hlídejte si ponožky!
Ve škole se objevilo patnáct Lichožroutů, pro které jsou ponožky pokrmem, platidlem, pokladem. Samozřejmě, že jde o stejnojmenné knihy Pavla Šruta a Galiny Miklínové. Lichožrouty naše děti dostaly „pod stromeček“ od firmy Webcom a.s., které tímto velice děkujeme. Poprvé si děti četly před prázdninami a podle paní učitelky Peckové se už těší, až budou v příbězích pokračovat v novém roce.

V neděli odpoledne se zaplnily lavice klučenického kostela lidmi, kteří si přišli zpříjemnit předvánoční čas Adventním koncertem. Svým vystoupením ho zahájili žáci místní školy, členové hudební skupiny Školáci pod vedením paní učitelky H. Dalecké. Zazpívat přijely i děti z dětského pěveckého sboru Kosteláček a nechyběla ani skupina K. Budery, kterou jsme v Klučenicích slyšeli již v loňském roce na posvícenském Hudebním setkání. Celý koncert se nesl v duchu krásného zpěvu a navodil opravdu příjemnou adventní atmosféru. Na závěr si účinkující i diváci společně zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán.