ochrana zari 2023Dne 5. 9. se vypravil 2. stupeň do okolí Klučenic, aby si připomněl, jak se chovat za mimořádných událostí. Připomněl si základy první pomoci a chování v neznámém terénu. Následujícího dne 6. 9. proběhla stejná akce Ochrana obyvatel za mimořádné situací také pro 1. stupeň. Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Žáci se seznámili s první pomocí při úrazu, tonutí, a také se dozvěděli, jak se zachovat při požáru a dalších přírodních katastrofách. Při procházce v lese jsme trénovali první pomoc při úrazu a jak se chovat u vody a při náhlé bouřce.