dopravni soutez 2023Dne 10. května se naši žáci (3., 6., 7. a 9. třídy) účastnili okresního kola v dopravní soutěži BESIP. Měli možnost vyzkoušet si své dovednosti při jízdě na dopravním hřišti, řízeným městskou policií. V písemném testu si osvěžili své znalosti z pravidel silničního provozu a v neposlední řadě předvedli záchranářům na figurantech, jak by řešili různá závažná dopravní zranění.  V jízdě zručnosti, tedy jízdě s překážkami, byli naši žáci jednoznačně na prvním místě. Nicméně, na dopravním hřišti jsme nasbírali trestné body. Tým starších žáků nám přesto vybojoval krásné třetí místo a mladší tým se umístil na pátém místě. Po vydařeném obědě, vyhlášení a udělení ocenění, jsme se odměnili zmrzlinou.