den deti 20221. června žáci 1. stupně opékali špekáčky u hřiště a pekli ve škole palačinky, poté si došli společně na zmrzlinu. Žáci 2. stupně šli společně dvěma trasami na Podskalí. Jedna trasa vedla okolo Voltýřova a ta druhá lesem. Na místě si v připraveném ohništi opekli špekáčky, podívali se k vodě a nakonec si společně dali zmrzlinu. Zpátky se vrátili přesně v čase oběda. Celou akci si pěkně užili a i počasí jim přálo.