Peněžní záloha za zájezd bude vyplacena v průběhu září.