rozlouceni 2024Závěr školního roku jsme oslavili dne 27. 6. 2024 v naší škole. Vyhodnotili jsme studijní, sportovní i kulturní akce a také naše výlety. Malým kulturním vystoupením tanečního kroužku jsme si zpříjemnili již tak pěknou atmosféru. 9. ročník, který nás opouští a má před sebou další životní etapu, zhodnotil své studium od 1. ročníku. Zavzpomínal s dojetím i humorem na pedagogy, kteří zde vyučovali. Rozloučil se se všemi vzpomínkovým videem. Vše bylo pěkné a dojemné. 28. 6. 2024 si žáci přišli pro vysvědčení, rozloučili se s učiteli i navzájem a popřáli si pěkné prázdniny a zasloužený odpočinek.