ochrana obyv 2024Dne 24.6.2024 proběhla školní akce ochrana obyvatel za mimořádných událostí. Žáci 4. a 5. ročníku připravili pro ostatní děti stanoviště v rámci ochrany obyvatel za mimořádných událostí. Stanoviště č. 1 – Záchrana lidského života, masáž srdce, úraz propíchnutí ruky klacíkem a další možná zranění, volání záchranné služby. Stanoviště č. 2 – Léky a autolékárnička, první pomoc. Stanoviště č. 3 – Jedovaté a léčivé rostliny, pozor rozlišit v přírodě. Stanoviště č. 4 – Přenos zraněného. Stanoviště č. 5 – jak postupovat při požáru. Žáci si vše společně užili a něco užitečného se naučili.