zdrava 5Dne 21. 4. 2023  proběhla na naší škole přednáška o zdravé výživě - ZDRAVÁ 5. Lektorka paní Veronika Kopřivová velmi zábavnou formou zapojila žáky do jednotlivých úloh. Společně určovali druhy potravin dle výživového grafu a hodnotili jejich důležitost pro správný vývoj člověka. Žáci posoudili i své školní svačiny a jejich správnost. Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.