1665553193754Dne 6. 10. 2022 byla na naší škole přípravná přednáška na téma Dopravní znalosti. Lektor BESIPu paní Simona Sladovníková seznámila žáky 1. – 5. ročníku ve dvou fázích náročnosti s dopravními situacemi, značkami a povinnostmi řidiče a chodce. Žáci se velmi aktivně zapojovali a i překvapili svými znalostmi z dopravního prostředí.

Dne 11. 10. 2022 l. stupeň pokračoval v návaznosti na dopravní přednášku praktickou částí na dopravním hřišti v Příbrami. Zde po krátkém úvodu a zopakování dopravních značek v učebně areálu žáci vyrazili na kolech a koloběžkách do silničního provozu dopravního hřiště. Pod vedením lektora pana Stoklasy v roli policie plnili zadané úkoly silničního provozu. Závěrečný testík zvládli hravě a žáci 4. a 5. ročníku absolvovali závěrečnou zkoušku na získání průkazu cyklisty. Děkujeme Autoklubu Příbram, Ministerstvu dopravy a BESIP.