1665466224833 1Dne 10. 10. 2022 přednášku pro 1. stupeň velmi příjemnou formou pro nejmenší připravila Česká spořitelna. Lektorka žáky velmi zaujala příběhy z běžného života rodin. Žáci spolupracovali na téma jak naložit s finančními prostředky. Určovali priority v životě, za co a kdy utratit peníze. Materiály od České spořitelny byly pro děti velmi přístupné a zábavné. Děti situaci dobře zvládaly. ČS nám dokonce některé materiály ponechala a my v nich budeme pokračovat.