sj 2022Od září 2022 se mění způsob placení obědů. Platby stravného se budou provádět bezhotovostně prostřednictvím inkasa. Stravné se vyúčtovává a platí za měsíc zpět (např. za září v říjnu). Inkasa z účtu se provádí k 16. dni každého měsíce. Více informací bude na přihlášce, kterou děti dostanou první den ve škole.