zap20Zápis do 1. třídy ZŠ se bude konat 6. dubna 2022. Čas individuálních zápisů bude stanoven na odpoledne od 13:00 hod. podle pořadníku s rozestupy cca. 15 minut. Pořadník bude k dispozici pro zapsání v MŠ, případně lze domluvit termín telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. K zápisu je třeba si přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Jelikož ještě není v tuto chvíli jasné, jestli bude povolen zápis prezenčně přímo ve škole s přítomností budoucích prvňáčků z důvodu dodržení bezpečnostních opatření vyplývajících z pandemie COVID-19, podrobnosti zde budou doplněny později. V případě dotazů se nás prosím kontaktujte na e-mail nebo volejte p. řediteli na 607 038 292.

Náhledy formulářů, které se budou vyplňovat při zápisu, jsou k dispozici v souborech ke stažení z loňska - žádost o přijetí pdf ZDE, případně žádost o odklad pdf ZDE, pro potřeby školní matriky ještě dotazník pro rodiče pdf ZDE a zápisní list pdf ZDE.

Přijít k zápisu je potřeba i tehdy, pokud zvažujete odklad, jestliže spadáte bydlištěm do naší školy. Potřebná potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny je třeba přinést s sebou k zápisu.

Pokud máte zájem o dřívější zaškolení dítěte, které je narozeno např. v září nebo v říjnu roku, na který se vztahuje zápis, je zapotřebí si obstarat potvrzení školní zralosti od dětského psychologa nebo příslušného pracovníka Pedagogicko-psychologické poradny. Toto písemné potvrzení je třeba přinést s sebou k zápisu.

Nakonec si můžete přečíst desatero pro rodiče dětí předškolního věku pdf ZDE.