figure with dogInformace o obnovení možnosti konzultací žáků 2. stupně

Informace k obnovení možnosti konzultací výuky žáků 2. stupně. V souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN bude umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Organizace v naší ZŠ bude probíhat následovně:

 • Konzultace budou probíhat od pondělí do čtvrtka 15.–18. června 2020. V týdnu 22.–26. června pak bude dokončena dálková výuka, vybírání učebnic, odnesení pomůcek a cvičebních úborů. Na 29. a 30. června 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
 • Informace se týká žáků 6.–9. ročníku. Žáci 1. stupně do školy již dochází.
 • Žáci každé třídy (6.–9.) budou v kmenových třídách tak, aby nebyl překročen maximální povolený počet 15 žáků ve skupině.
 • Každá skupina dané třídy bude mít v týdnu čtyři dny a čtyři hodiny konzultací.
 • Vyučování bude probíhat v době 7:50 –11:30 hod. Zařazeny budou předměty český jazyk, matematika, anglický jazyk a další předměty podle rozhodnutí třídního učitele a počtu žáků.
 • Účast žáků je dobrovolná. Rodiče se přihlásí třídnímu učiteli, zda se žák bude účastnit konzultací či ne. Své rozhodnutí sdělí rodiče třídnímu učiteli telefonicky nebo e-mailem. Pro přihlášeného žáka je účast na konzultacích povinná.
 • Rodiče mají na zřeteli, že podmínkou přihlášení žáka je jejich podpis čestného prohlášení o bezinfekčnosti, jeho text najdete na webových stránkách školy (Organizace výuky).
 • Přihlášení žáci předají třídnímu učiteli v den nástupu do školy 15. 6. 2020 podepsanou přihlášku (ZDE) k docházce a čestné prohlášení o bezinfekčnosti (ZDE). Formuláře jsou ke stažení na webu školy (Organizace výuky) nebo k vyzvednutí u hlavního vchodu do školy 10. 6. až 12. 6. od 13:00 do 14:00 hodin, nebo po domluvě na telefonním čísle: 724 155 667.
 • O formě ukončení školního roku 26. 6. 2020 a předání vysvědčení budou žáci a rodiče včas informováni.
 • Obecná hygienická opatření jsou stejná, jako pro žáky 1.–5. ročníku a najdete je na školním webu – prosím, prostudujte si je a své děti poučte.
 • Škola nebude stravování ve školní jídelně zajišťovat, případné dotazy směřujte na vedoucí školní jídelny, viz kontakt v záhlaví webu.
 • Pro každého žáka 2 Nano roušky se stříbrem zdarma.

Rozvrh konzultačních hodin - 6. TŘÍDA

DEN

1. hodina

(7:50 – 8: 35)

2. hodina

(8:45 – 9:30)

3. hodina

(9:50 – 10:35)

4. hodina

(10:45 – 11:30)

PONDĚLÍ 15. 6.

M

Aj

Čj

Čj

ÚTERÝ 16. 6.

Čj

Čj

M

F

STŘEDA 17. 6.

Z

M

Aj

Př/D*

ČTVRTEK 18. 6.

F

M

Př/D*

Z

PONDĚLÍ 22. 6.

Výběr učebnic

Výběr učebnic

Úklid třídy

Úklid třídy

ÚTERÝ 23. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

STŘEDA 24. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

ČTVRTEK 25. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

PÁTEK 26. 6.

Vydávání vysvědčení

*žáci si na danou hodinu vezmou učebnice obou předmětů

Rozvrh konzultačních hodin - 7. TŘÍDA

DEN

1. hodina

(7:50 – 8: 35)

2. hodina

(8:45 – 9:30)

3. hodina

(9:50 – 10:35)

4. hodina

(10:45 – 11:30)

PONDĚLÍ 15. 6.

Čj

Čj

Aj

M

ÚTERÝ 16. 6.

M

F

Čj

Čj

STŘEDA 17. 6.

Aj

Z

Př/D*

M

ČTVRTEK 18. 6.

M

Př/D*

F/Z*

Př/D*

PONDĚLÍ 22. 6.

Výběr učebnic

Výběr učebnic

Úklid třídy

Úklid třídy

ÚTERÝ 23. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

STŘEDA 24. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

ČTVRTEK 25. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

PÁTEK 26. 6.

Vydávání vysvědčení

*žáci si na danou hodinu vezmou učebnice obou předmětů

Rozvrh konzultačních hodin - 8. TŘÍDA

DEN

1. hodina

(7:50 – 8: 35)

2. hodina

(8:45 – 9:30)

3. hodina

(9:50 – 10:35)

4. hodina

(10:45 – 11:30)

PONDĚLÍ 15. 6.

Př/D*

M

Čj

Aj

ÚTERÝ 16. 6.

Př/D*

M

F

Čj

STŘEDA 17. 6.

M

Př/D*

Čj

Aj

ČTVRTEK 18. 6.

Ch

Z

M

Čj

PONDĚLÍ 22. 6.

Výběr učebnic

Výběr učebnic

Úklid třídy

Úklid třídy

ÚTERÝ 23. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

STŘEDA 24. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

ČTVRTEK 25. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

PÁTEK 26. 6.

Vydávání vysvědčení

*žáci si na danou hodinu vezmou učebnice obou předmětů

Rozvrh konzultačních hodin - 9. TŘÍDA

DEN

1. hodina

(7:50 – 8: 35)

2. hodina

(8:45 – 9:30)

3. hodina

(9:50 – 10:35)

4. hodina

(10:45 – 11:30)

PONDĚLÍ 15. 6.

Aj

Př/D*

M

Čj

ÚTERÝ 16. 6.

F/Z*

Př/D*

Čj

M

STŘEDA 17. 6.

Př/D*

Aj

M

Čj

ČTVRTEK 18. 6.

Př/D*

Ch

Čj

M

PONDĚLÍ 22. 6.

Výběr učebnic

Výběr učebnic

Úklid třídy

Úklid třídy

ÚTERÝ 23. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

STŘEDA 24. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

ČTVRTEK 25. 6.

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

Třídnická hodina

PÁTEK 26. 6.

Vydávání vysvědčení

*žáci si na danou hodinu vezmou učebnice obou předmětů