Zápis do 1. třídy 2018

Akce

Název akce:
Zápis do 1. třídy 2018
Datum konání:
05.04.2018
Kategorie:
Aktuality

Popis

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUČENICE ZVE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
Milí rodiče všech předškoláků,
 srdečně vás zveme k zápisu do 1. třídy
v naší škole, který se bude konat 5. dubna 2018.
Předškoláci si budou moci vyzkoušet sami nanečisto,
jaké to je „být žákem“. Potkají se zde i s budoucími
spolužáky. Paní učitelka zjistí, co už dokáží a v čem jsou dobří.
Další informace bude možné získat od výchovného poradce.
I pokud uvažujete o odkladu školní docházky, je nutné přijít k zápisu. Pro udělení odkladu
platí, že je třeba doporučení o odkladu příslušného školského
poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.