odznak vsestrannosti 2018Dva žáci naší školy se v tomto roce umístili na medailových pozicích v disciplínách soutěže "Odznak všestrannosti". Soutěžilo se v disciplínách jako sprint na 60 m, skok daleký z rozběhu, hod medicinbalem, shyby na šikmé lavičce, skákání přes švihadlo, trojskok, kliky, leh-sedy, hod míčkem a běh na 1 000 m. Bronzový odznak obdržel Jiří Květ a stříbrný odznak získal Lukáš Dvořák. Oběma žákům tímto blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Jejich diplomy si můžete prohlédnout ZDE a ZDE.

dopravni soutez 2018Dne 17. 9. 2018 se konala teoretická část dopravní výchovy pro 1. stupeň v Klučenicích. Dále dne 10. října 2018 se žáci 1. stupně zúčastnili tentokrát již přímo v Příbrami akce s názvem „Dopravní výchova“ o tom, jak se správně a bezpečně pohybovat na silnici i mimo ni a jak být zodpovědným účastníkem dopravního provozu. Výuka dopravní výchovy proběhla na dopravním hřišti v Příbrami. Žáci 4. a 5. třídy si nejpve procvičili teorii v učebně, zatímco ostatní děti prozkoumávaly dopravní hřiště na kolech. Po svačině si svoje role žáci vyměnili. Na závěr žáci 4. a 5. ročníku psali test z pravidel silničního provozu. Ten, kdo byl úspěšný v testu, získal průkaz cyklisty.

uctenkova soutez zari 2018Naše škola se zúčastnila této již mediálně proslavené soutěže, která probíhá v období od 10. 9. 2018 do 30. 9. 2018. Žáci získávali pro školu účtenky za nákupy v tomto období, slepili je dohromady do jedné dlouhé účtenky a zaslali je společně do 5. 10. 2018 do rádia Evropa 2. Této soutěže se může zúčastnit každá třída střední školy, středního odborného učiliště nebo druhého stupně základní školy na území České republiky. Byla zde možnost vyhrát lyžařský zájezd pro celou třídu i s instruktory. I přes enormní snahu žáků se nakonec nepovedlo dostat se na výherní pozici, ale všichni žáci 2. stupně nakonec obdrželi za svůj výkon darem od p. A. Riškové, které tímto moc děkujeme, flash disk a škola od ní navíc obdržela velký reproduktor, který bezpochyby využije během besídek a školních vystoupení.

beh sedlcany zari 2018Dne 19. 9. 2018 se vybraní žáci 1. a 2. stupně ZŠ zúčastnili závodů ve vytrvalostním běhu na dráze v Sedlčanech. Spolu s nimi jela paní učitelka Bohuslava Skalková a paní asistentka pedagoga Eva Záhorová. Žákům se závodění líbilo a i přesto, že na medaile zatím nedosáhli, prokázali velké odhodlání a jistě se budou chtít zúčastnit i příště. S ohledem na to, že byli na podobném závodě na delší tratě poprvé, dokázali důstojně reprezentovat naši školu. Délková náročnost se lišila podle věku zúčastněných tak, že v první kategorii 1. – 3. ročník byl běh na 500 m, v kategorii 4. – 5. ročník na 800 m, v kategorii 6. - 7. ročník v běhu na 1500 m a nakonec v kategorii 8. - 9. ročník v běhu na 1500 m. Žáci přijeli ze soutěže příjemně naladěni a hned po vystoupení z autobusu se dělili o své zážitky s ostatními spolužáky. Fotografie naleznete ZDE.

V útesps pribram zari 2018rý 18. 9. 2018 se konala v SPŠ Příbram pro žáky 9. ročníků tradiční akce s názvem "Týden techniky", které se naši žáci 9. ročníku zúčastnili spolu s panem učitelem Václavem Vozábalem. Ze ZŠ Klučenice odjížděli v 10:45 přímo na akci do SPŠ Příbram. Odvoz tam i zpět byl zajištěn SPŠ Příbram stejně jako v předchozích ročnících. Návrat do Klučenic byl asi v 15:40.

Žáci se zde mohli seznámit s nabízenými obory, prostředím, okolnostmi a podmínkami studia nejen na SPŠ Příbram, ale také na střední škole obecně. Žáky devátého ročníku během jejich posledního roku na základní škole čeká důležité vybírání vhodné střední školy či učiliště, proto byla tato akce přínosná jako pomyslný první krok v poznávání možností a okolností studia na střední škole. V současné době je na jejich straně zájem nejen o praktické obory, ale také o obory zaměřené umělecky, s talentovou přijímací zkouškou. Na zkoušky z českého jazyka a matematiky se už žáci od září začali systematicky připravovat, přejeme jim tedy, aby si dobře vybrali obor, aby složili úspěšně přijímací zkoušky a mohli řádně absolvovat a potom jistým krokem vstoupit do světa práce a dospělosti.

ochrana zari 2018Dne 5. 9. 2018 se konala akce zaměřená na bezpečnost a orientaci v okolí s názvem "Ochrana obyvatel za mimořádných situací". Žáci prvního stupně tuto akci spojili s návštěvou statku s hospodářskými zvířaty a žáci druhého stupně nejdříve zamířili po silnici na dohled zemědělského družstva směrem na obec Planá severně od Klučenic. Poté následovalo postupné stoupání až ke křižovatce k Peckovu. Zde již bylo převýšení větší a některé žáky jsme po cestě chvílemi ztráceli, než si zvykli na udávané tempo pochodu. Byla to příjemná, ale svižná rozcvička.

Z Peckova jsme stoupali k nejvyššímu bodu okolí s rozhlednou, kterým je Onen Svět. Na místě jsme si všichni řádně odpočinuli a někteří žáci vystoupali na rozhlednu, z které bylo za jasného dopoledne vidět opravdu daleko do kraje. Na památku si žáci zakoupili pohledy, snědli zabalené svačiny a vydali se na cestu východně od Onoho Světa do lesa k převýšení Hrby. Na místě jsme se otočili k návratu a po zbytek cesty jsme šli přímo do Klučenic přes vrch okolo zastávky autobusu. Někteří žáci z kopce nasadili neskutečné tempo s vidinou dřívějšího oběda, i přes veškeré snahy však museli počkat na oběd jako všichni ostatní. Akce končila před školní jídelnou, kde se skupiny z 1. a 2. stupně společně sešly a vyměnily si své dojmy a zážitky.

nova skolaObdobí školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny od 11. 3. - 17. 3. 2019. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019 a pátek 19. dubna 2019. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.