skola smallVážení rodiče, volby do školské rady se uskuteční ve čtvrtek 16. 11. 2017 v základní škole Klučenice od 15:15. Právo volit do školské rady mají všichni rodiče dětí a žáků navštěvujících mateřskou a základní školu.

Volí se nejvýše dva kandidáti zaškrtnutím políčka u příslušného jména v seznamu na volebním lístku. Lze platně volit i menší než maximální počet. Avšak v případě překročení maximálního počtu dvou kandidátů bude lístek vyřazen jako neplatný. Volit lze přímou účastí.

Volič vyplní volební lístek. Poté vhodí volební lístek do urny. Volební komise bude evidovat všechny zúčastněné voliče.

Výsledky voleb naleznete ZDE.

hasici 2017Dne 25.10.2017 se konala v naší škole zvlášť pro 1. a 2. stupeň akce zaměřená na první pomoc, na prevenci, postupy při zranění, evakuaci atd. Především však byla zaměřena na požární prevenci, o které nás přišli poučit studenti Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno. Formou inscenací a modelových situací dokázali pěkně demonstrovat žákům danou problematiku a zapojit je do fiktivních záchranných akcí. Akce byla též naplněna projekcí různých videí z praxe a prezentací s obrázky. Pro žáky devátého ročníků byli studenti a jejich prezentace též inspirací pro hledání budoucího povolání na středních školách a učilištích. Fotografie z akce naleznete na facebookovém profilu SOŠ a SOU Dubno (ZDE). Celé vystoupení se nám líbilo a chtěli bychom tímto všem zúčastněným studentům i paní Mgr. Gažové moc poděkovat.

SPŠ Příbram

Dne 19. 9. 2017 se žáci 9. ročníku spolu s třídním učitelem p. Vozábalem vydali na akci Technický týden SPŠ Příbram. Mohli se zde seznámit s obory, prostředím, okolnostmi a podmínkami studia nejen na SPŠ Příbram, ale také na jakékoliv střední škole. Tato zkušenost jim bude bezpochyby užitečná při jejich brzkém výběru vhodné střední školy nebo učiliště, kam se budou už tento rok hlásit. V současné době je na jejich straně zájem nejen o praktické obory, ale také o obory zaměřené umělecky, s talentovou přijímací zkouškou. Na zkoušky z českého jazyka a matematiky se už žáci od září začali systematicky připravovat, přejeme jim tedy, aby si dobře vybrali obor, aby udělali přijímací zkoušky a mohli absolvovat úspěšně a úspěšně také vstoupit do světa práce a dospělosti.

zd krasna hora 2017Dne 15. 9. 2017 navštívili žáci od 4. do 9. ročníku ZD Krásná Hora, kde měli možnost zhlédnout chov skotu, mohli si vyzkoušet např. dojení, poznávat plodiny, krmiva a různé orné postupy a mohli vidět zemědělské stroje a dokonce se do nich posadit. Součástí prohlídky byla i bioplynová stanice. Součástí programu bylo také občerstvení zdarma a každý žák dostal na konci dárek. Všem se zde velmi líbilo a dokonce někteří žáci projevili zájem v budoucnosti pracovat v zemědělství.

Staré lavice a židleO prázdninách dojde k výměně starých školních stolů a židlí za nové. Případní zájemci o jednotlivé kusy starých židlí a lavic si je budou moci odkoupit. Cena židle 50,- Kč/ks a lavice 100,- Kč/ks. Doufáme, že ještě budou moci zájemcům dobře posloužit např. v dílnách, při malování, na posezení venku, apod. Možnosti odkoupení končí počátkem září.