den deti 2017V neděli 28.5. ve 13:00 byly na klučenickém hřišti zahájeny soutěže v rámci dne dětí. Účast téměř šedesáti dětských návštěvníků byla velmi potěšující. Po úvodu byly děti seznámeny s pravidly jednotlivých soutěží a poté postupně navštěvovaly herní stanoviště. Stanovišť bylo připraveno devět. Konala se zde například střelba ze vzduchovek, plavba v lodičce, přechod po laně, srážení kuželek a házení míčků na bizona. Na každém stanovišti byly pro děti připraveny drobné odměny. Po absolvování všech soutěží byl každý zúčastněný obdarován balíčkem s překvapením. V průběhu i na konci celé akce měly děti možnost se osvěžit netradičním způsobem. Místní sbor dobrovolných hasičů se totiž rozhodl vodním dělem zpříjemnit nesnesitelné horko. Fotografie naleznete zde.

blanik 2017Dne 23. 5. 2017 se celý druhý stupeň posílen o žáky pátého ročníku vypravil na bájnou horu Blaník. Předtím, než jsme začali stoupat výš a výš k vrcholu, jsme v zámecké zahradě v Ratměřicích obdivovali vzrostlé sekvoje a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o jejich původu, životním prostředí i podmínkách, při kterých mohou růst.U paty Velkého Blaníku jsme si prohlédli pár ukazatelů a už šlapali stále více do kopce. V cestu se nám vytrvale stavěly balvany a kořeny stromů. Nezalekli jsme se však a odměnou nám byla rozhledna na vrcholku. Výška Blaníku je 628 m n. m. Při cestě dolů jsme ještě těsně pod vrcholem mohli lehce přehlédnout zbytky obranného valu keltského opevnění. Cestou dolů si žáci mohli v naučné stezce porovnat délku svých skoků s různými zvířaty. Minuli jsme také nikdy nepoužitý menší základní kámen k Národnímu divadlu. Naši pouť jsme zakončili v nově vzniklém muzeu přírody, kde jsme symbolicky mohli slyšet hlasy blanických rytířů z hloubi hory. Exkurze se nám velmi líbila a počasí nám přálo.

Den Zeme 2017Dne 10. 5. 2017 se v naší škole slavil Den Země, který je tradičně věnovaný Zemi a péči o ni. Připomíná si ho více než miliarda lidí ve 193 státech světa. Naši žáci ho strávili péčí o keře, trávníky a okolí školy, dále sběrem odpadu a úpravou dětského hřiště. Žáci 1. stupně vyrazili do přírody v okolí. Počasí se vydařilo a žákům se Den líbil.

Den matek 20176.5.2017 jsme byli s MŠ na Dni matek v Krásné Hoře n.Vlt. Vezli jsme s sebou k prezentaci i naše keramické výrobky, které jsme ve vestibulu kulturního domu vystavili. Děti si penízky z výtěžku schovaly na koupi nového slunečníku k dětskému pískovišti, které se vybuduje během letních prázdnin. Všem se vystoupení moc líbilo, což byla ta největší pochvala pro nás všechny. Maminkám touto cestou děkujeme, že s dětmi do Krásné Hory přijely.

Žáci 9. ročníku měli za úkol vytvořit ve trojicích libovolné zařízení, v kterém by bylo možné využít jejich znalostí z fyziky a technických činností. Pomocí pájky, tavné pistole a hlavně fantazie vytvořili tři od sebe se lišící projekty.

 

Projekt #1

Projekt elektrického obvodu s vyznačeným schématem, signálním světlem a větrákem s motůrkem, poháněný třemi tužkovými bateriemi.

mini projekt 1a mini projekt 1b mini projekt 1c

 

Projekt #2

Projekt polystyrenové lodi se zábradlím, dřevěnou střechou, se světlem na střeše a motorem na zádi, poháněný jednou plochou baterií.

mini projekt 2a mini projekt 2b mini projekt 2c

 

Projekt #3

Projekt mrkající chobotnice s přepínačem pro každé barevné oko. Přepínač je v krajní levé poloze nastaven jako vypnutý a zapnutí žárovek je v ostatních polohách (princip semaforu). Obvod je poháněný jednou plochou baterií.

mini projekt 3a mini projekt 3b mini projekt 3c mini projekt 3d