nova skolaObdobí školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny od 11. 3. - 17. 3. 2019. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019 a pátek 19. dubna 2019. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

workshop 2018Ještě předtím, než deváťáci opustili školní lavice, dostali možnost vyzkoušet si něco nového na hudebně-divadelně-básnickém workshopu s lektorkou Mášou Černíkovou. Máša vystudovala dramatickou výchovu a scénografii na DAMU a kromě své divadelní a hudební tvorby připravuje také workshopy a kroužky pro školy. Sama o svém přístupu k tvorbě říká: „Posláním tvůrčí dílny je zážitek z aktivní tvorby a jejího sdílení s ostatními. Literatura nemusí být jen osamělé psaní a čtení. Dílna živé literatury je především práce s rytmem, slovem, rýmem, veršem. Nejdůležitější, aby člověk nelhal, ale zároveň se za sebe nestyděl. Důležitý je tam i moment překvapení. A ještě je důležitý, že jste spolu, jako skupina, že si všichni pomáháte.“ Máša si svou spontánností žáky okamžitě získala a ti zažili nevšední dopoledne, během nějž dokázali opravdu překvapit sami sebe i ostatní. Jak sami prohlásili, důležitý byl samotný proces experimentování a hraní si, než samotný výsledek. Ten ale nakonec předvedli v tělocvičně ostatním žákům v rámci minibesídky, na které vystoupili ještě žáci 6. třídy s Polednicí od Karla Jaromíra Erbena a osmáci se scénkou z muzikálu Rebelové. Obě krátká vystoupení s nimi připravil pan učitel Kubíček.

pasovani 2018Naši prvňáčci pomalu končí svůj první školní rok, a protože se v tomto roce naučili číst, byli slavnostně pasováni králem Otou Prvním na čtenáře. Již v září se děti v hodinách českého jazyka vydaly na velkou cestu do Království čtenářů. Po celou dobu prvňáčky sledoval král Ota První a posílal jim ve Slabikáři dopisy. Protože se Adam, Hubert, Lucka, Matěj a Tobiáš naučili všechna písmenka a už umí pěkně číst, přijel si je 30. května pan král osobně vyzkoušet a  pasovat na čtenáře. Každý dostal za odměnu pamětní list a knížku ,,Zlobilky", kterou si mohou již sami přečíst. Fotografie naleznete ZDE.

marketa 01Dne 14. 6. 2018 se uskutečnila prezentace žákovských projektů Tč. Žáci vymysleli a vytvořili v rámci hodin Tč vlastní projekty, které zahrnovaly využití různých elektrosoučástek. Žáci si navrhli elektrické obvody nanečisto v internetové aplikaci a vytvořili si návrh vzhledu výrobku dle své fantazie a s ohledem k omezením materiálu nebo funkčnosti. Konečný výrobek byl aplikací fyzikálních a technických poznatků v praxi. Fotografie a videa naleznete ZDE.

radava 2018Od 7. 6. do 8. 6. 2018 se konal výlet Radava 2018 pro žáky 6. a 8. ročníku. Tento výlet kombinoval jak část turistickou, tak část tábornickou, kdy žáci stavěli stany a připravovali vše potřebné pro přípravu jídla. Koupání bylo příjemné a počasí naštěstí vydrželo bez dříve slibovaných bouřek a přeháněk. U táboráku se hrálo, zpívalo, došlo i na strašidelné historky a hromadný tanec na závěr. Večeře a snídaně v místním pohostinství nám všem chutnala a po únavném putování přišla vhod. Výlet se nám líbil a byl tím pravým startem pro prázdninové výlety. Fotografie naleznete ZDE.