V útesps pribram zari 2018rý 18. 9. 2018 se konala v SPŠ Příbram pro žáky 9. ročníků tradiční akce s názvem "Týden techniky", které se naši žáci 9. ročníku zúčastnili spolu s panem učitelem Václavem Vozábalem. Ze ZŠ Klučenice odjížděli v 10:45 přímo na akci do SPŠ Příbram. Odvoz tam i zpět byl zajištěn SPŠ Příbram stejně jako v předchozích ročnících. Návrat do Klučenic byl asi v 15:40.

Žáci se zde mohli seznámit s nabízenými obory, prostředím, okolnostmi a podmínkami studia nejen na SPŠ Příbram, ale také na střední škole obecně. Žáky devátého ročníku během jejich posledního roku na základní škole čeká důležité vybírání vhodné střední školy či učiliště, proto byla tato akce přínosná jako pomyslný první krok v poznávání možností a okolností studia na střední škole. V současné době je na jejich straně zájem nejen o praktické obory, ale také o obory zaměřené umělecky, s talentovou přijímací zkouškou. Na zkoušky z českého jazyka a matematiky se už žáci od září začali systematicky připravovat, přejeme jim tedy, aby si dobře vybrali obor, aby složili úspěšně přijímací zkoušky a mohli řádně absolvovat a potom jistým krokem vstoupit do světa práce a dospělosti.

ochrana zari 2018Dne 5. 9. 2018 se konala akce zaměřená na bezpečnost a orientaci v okolí s názvem "Ochrana obyvatel za mimořádných situací". Žáci prvního stupně tuto akci spojili s návštěvou statku s hospodářskými zvířaty a žáci druhého stupně nejdříve zamířili po silnici na dohled zemědělského družstva směrem na obec Planá severně od Klučenic. Poté následovalo postupné stoupání až ke křižovatce k Peckovu. Zde již bylo převýšení větší a některé žáky jsme po cestě chvílemi ztráceli, než si zvykli na udávané tempo pochodu. Byla to příjemná, ale svižná rozcvička.

Z Peckova jsme stoupali k nejvyššímu bodu okolí s rozhlednou, kterým je Onen Svět. Na místě jsme si všichni řádně odpočinuli a někteří žáci vystoupali na rozhlednu, z které bylo za jasného dopoledne vidět opravdu daleko do kraje. Na památku si žáci zakoupili pohledy, snědli zabalené svačiny a vydali se na cestu východně od Onoho Světa do lesa k převýšení Hrby. Na místě jsme se otočili k návratu a po zbytek cesty jsme šli přímo do Klučenic přes vrch okolo zastávky autobusu. Někteří žáci z kopce nasadili neskutečné tempo s vidinou dřívějšího oběda, i přes veškeré snahy však museli počkat na oběd jako všichni ostatní. Akce končila před školní jídelnou, kde se skupiny z 1. a 2. stupně společně sešly a vyměnily si své dojmy a zážitky.

nova skolaObdobí školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny od 11. 3. - 17. 3. 2019. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019 a pátek 19. dubna 2019. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

workshop 2018Ještě předtím, než deváťáci opustili školní lavice, dostali možnost vyzkoušet si něco nového na hudebně-divadelně-básnickém workshopu s lektorkou Mášou Černíkovou. Máša vystudovala dramatickou výchovu a scénografii na DAMU a kromě své divadelní a hudební tvorby připravuje také workshopy a kroužky pro školy. Sama o svém přístupu k tvorbě říká: „Posláním tvůrčí dílny je zážitek z aktivní tvorby a jejího sdílení s ostatními. Literatura nemusí být jen osamělé psaní a čtení. Dílna živé literatury je především práce s rytmem, slovem, rýmem, veršem. Nejdůležitější, aby člověk nelhal, ale zároveň se za sebe nestyděl. Důležitý je tam i moment překvapení. A ještě je důležitý, že jste spolu, jako skupina, že si všichni pomáháte.“ Máša si svou spontánností žáky okamžitě získala a ti zažili nevšední dopoledne, během nějž dokázali opravdu překvapit sami sebe i ostatní. Jak sami prohlásili, důležitý byl samotný proces experimentování a hraní si, než samotný výsledek. Ten ale nakonec předvedli v tělocvičně ostatním žákům v rámci minibesídky, na které vystoupili ještě žáci 6. třídy s Polednicí od Karla Jaromíra Erbena a osmáci se scénkou z muzikálu Rebelové. Obě krátká vystoupení s nimi připravil pan učitel Kubíček.

pasovani 2018Naši prvňáčci pomalu končí svůj první školní rok, a protože se v tomto roce naučili číst, byli slavnostně pasováni králem Otou Prvním na čtenáře. Již v září se děti v hodinách českého jazyka vydaly na velkou cestu do Království čtenářů. Po celou dobu prvňáčky sledoval král Ota První a posílal jim ve Slabikáři dopisy. Protože se Adam, Hubert, Lucka, Matěj a Tobiáš naučili všechna písmenka a už umí pěkně číst, přijel si je 30. května pan král osobně vyzkoušet a  pasovat na čtenáře. Každý dostal za odměnu pamětní list a knížku ,,Zlobilky", kterou si mohou již sami přečíst. Fotografie naleznete ZDE.