Na podzim roku 2010 se žáci 2. stupně zúčastnili rekordního pokusu o vytvoření největší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadových materiálů. Také díky nám vznikl naprosto unikátní projekt a vskutku hodnotný světový rekord podporující nutnost správného třídění odpadů. Na výsledek společného snažení i na několik fotografií z Brna se můžete podívat na adrese www.znakymestaobci.cz. Na památku a jako vzpomínku na akci nám byl zaslán certifikát o vytvoření světového rekordu a Česká kniha rekordů se zápisem obsahující údaj o našem podílu na rekordu.

 Naše škola je už druhým rokem zapojena do projektu Recyklohraní. Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Použité drobné elektrozařízení i baterie můžete nosit do školy. Info: paní učitelka Pikousová.

Naše škola se v rámci projektu Recyklohraní zapojila do soutěže "Znaky měst a obcí".
Z běžně využitelných odpadů vytvoří žáci znak obce Klučenice a budou tak reprezentovat Klučenice při pokusu o světový rekord ve vytvoření největší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadových materiálů. Zároveň budou soupeřit s ostatními znaky, vytvořenými školami ve středních Čechách. Nejlepších čtyřicet znaků bude vystaveno v prosinci v Zámecké galerii na Kladně a zároveň postoupí do celostátního kola a zúčastní se výstavy v rámci galerie znaků měst a obcí na veletrhu GO a Regiontour 2011 v Brně v lednu příštího roku.
     Cílem této soutěže a rekordního pokusu je netradiční formou podpořit ekologické myšlení dětí a ukázat, že z odpadů se dají vyrobit i krásné věci.
    Rekordní pokus a soutěž navíc zviditelní jednotlivá města a obce v rámci kraje a prohloubí znalosti dětí o historii svého města či obce, o heraldice a o původu svého městského či obecního znaku.

Další projekt, do kterého se naše škola zapojila, je projekt Sběr oleje. Jedná se sběr, svoz a výkup použitého oleje.
Co musíte udělat:
Sbírejte použitý rostlinný olej do 1,5 l PET lahví a noste je do školy. Tam tyto lahve vyměníte za bodíky, které si nalepíte do sběratelské karty (tu získáte ve škole od paní učitelky Pikousové). Sbírejte tolik bodů, kolik jich potřebujete na vámi vybranou odměnu. Bodové ohodnocení najdete v katalogu odměn na stránkách www.sberoleje.cz.
Kde vzít tolik oleje na vytouženou odměnu či odměny? Buďte šikovní. Řekněte všem rodinným příslušníkům, obejděte sousedy, známé, restaurace, pohostinství, stánky s rychlým občerstvením. Tam všude je spousta oleje, který můžete vyměnit za cenné bodíky. Tak hurá do toho! Všem držíme palce.
Z důvodu rekonstrukce školy se začátek školního roku odkládá na pondělí 6. září 2010.
                                                                                Aleš Suchý, ředitel školy