prir klok 2018Žák Jiří Květ z naší školy ZŠ Klučenice se umístil na třetím místě v soutěži Přírodovědný klokan v kategorii Kadet. Jako odměnu obdrží knižní poukázku na zboží v hodnotě 200,- Kč v knihkupectví JAPOSERVIS s.r.o. v Příbrami. K úspěchu mu moc blahopřejeme a přejeme mu mnoho dalších úspěchů do budoucna.

odznak vsestrannosti 2018Dva žáci naší školy se v tomto roce umístili na medailových pozicích v disciplínách soutěže "Odznak všestrannosti". Soutěžilo se v disciplínách jako sprint na 60 m, skok daleký z rozběhu, hod medicinbalem, shyby na šikmé lavičce, skákání přes švihadlo, trojskok, kliky, leh-sedy, hod míčkem a běh na 1 000 m. Bronzový odznak obdržel Jiří Květ a stříbrný odznak získal Lukáš Dvořák. Oběma žákům tímto blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Jejich diplomy si můžete prohlédnout ZDE a ZDE.

dopravni soutez 2018Dne 17. 9. 2018 se konala teoretická část dopravní výchovy pro 1. stupeň v Klučenicích. Dále dne 10. října 2018 se žáci 1. stupně zúčastnili tentokrát již přímo v Příbrami akce s názvem „Dopravní výchova“ o tom, jak se správně a bezpečně pohybovat na silnici i mimo ni a jak být zodpovědným účastníkem dopravního provozu. Výuka dopravní výchovy proběhla na dopravním hřišti v Příbrami. Žáci 4. a 5. třídy si nejpve procvičili teorii v učebně, zatímco ostatní děti prozkoumávaly dopravní hřiště na kolech. Po svačině si svoje role žáci vyměnili. Na závěr žáci 4. a 5. ročníku psali test z pravidel silničního provozu. Ten, kdo byl úspěšný v testu, získal průkaz cyklisty.

uctenkova soutez zari 2018Naše škola se zúčastnila této již mediálně proslavené soutěže, která probíhá v období od 10. 9. 2018 do 30. 9. 2018. Žáci získávali pro školu účtenky za nákupy v tomto období, slepili je dohromady do jedné dlouhé účtenky a zaslali je společně do 5. 10. 2018 do rádia Evropa 2. Této soutěže se může zúčastnit každá třída střední školy, středního odborného učiliště nebo druhého stupně základní školy na území České republiky. Byla zde možnost vyhrát lyžařský zájezd pro celou třídu i s instruktory. I přes enormní snahu žáků se nakonec nepovedlo dostat se na výherní pozici, ale všichni žáci 2. stupně nakonec obdrželi za svůj výkon darem od p. A. Riškové, které tímto moc děkujeme, flash disk a škola od ní navíc obdržela velký reproduktor, který bezpochyby využije během besídek a školních vystoupení.

beh sedlcany zari 2018Dne 19. 9. 2018 se vybraní žáci 1. a 2. stupně ZŠ zúčastnili závodů ve vytrvalostním běhu na dráze v Sedlčanech. Spolu s nimi jela paní učitelka Bohuslava Skalková a paní asistentka pedagoga Eva Záhorová. Žákům se závodění líbilo a i přesto, že na medaile zatím nedosáhli, prokázali velké odhodlání a jistě se budou chtít zúčastnit i příště. S ohledem na to, že byli na podobném závodě na delší tratě poprvé, dokázali důstojně reprezentovat naši školu. Délková náročnost se lišila podle věku zúčastněných tak, že v první kategorii 1. – 3. ročník byl běh na 500 m, v kategorii 4. – 5. ročník na 800 m, v kategorii 6. - 7. ročník v běhu na 1500 m a nakonec v kategorii 8. - 9. ročník v běhu na 1500 m. Žáci přijeli ze soutěže příjemně naladěni a hned po vystoupení z autobusu se dělili o své zážitky s ostatními spolužáky. Fotografie naleznete ZDE.