srncataPřed kosením na polích myslivecký spolek Klučenice oslovil své členy i širší veřejnost, aby pomohli s vyhledáváním srnčat, kterým hrozil záchyt strojem při kosení a jejich usmrcení či zmrzačení. Srnče se totiž při nebezpečí instinktivně místo útěku co nejvíce přikrčí, což se mu pak stává osudným. Na výzvu reagovali a záchrany srnčat se aktivně zúčastnili naši dva žáci, Alex a Lukáš Dvořákovi, kteří zachránili celkem 11 srnčat. Myslivecký spolek Klučenice jejich pomoc ocenil a o jejich záslužné činnosti informoval také školu. Oba žáci dostanou pochvalu třídního učitele za záchranu zvířat a ochranu přírody. Těší nás, že máme ve svých řadách obětavé žáky, kteří pomáhají ostatním.