skola smallOrganizace vzdělávání:
Dopolední část: 4 vyučovací hodiny (od 07:50 do 11:30)
- především hlavní předměty (ČJ, M, Aj, Prv / Př, Vl)

Oběd – školní jídelna

 - první skupina (1. ročník) od 11:15

 - druhá skupina (2. a 3. ročník) od 11:30

 - třetí skupina (4. a 5. ročník) od 11:45

Odpolední část: (od 11:45 do 15:00)
- vzdělávání vedou vychovatelka, asistentka pedagoga, příp. učitelé

Žáci, kteří budou ke školní docházce přihlášeni (telefonicky nebo e-mailem 18. 5. 2020), přinesou v den nástupu do školy 25. 5. 2020 podepsanou přihlášku k docházce a čestné prohlášení. Bez nich nebude možné žáka do školy vpustit. Formuláře jsou ke stažení na webu školy (Organizace výuky) nebo k vyzvednutí u hlavního vchodu do školy 19. 5. až 22. 5. od 13.00 do 14.00 hodin, nebo po domluvě na telefonním čísle: 724 155 667.

Do školy vstupují pouze žáci, nikoliv doprovázející osoby.

Obědy přihlašujte u vedoucí školní jídelny.

Přihláška:

- v případě přihlášení je zákonný zástupce žáka povinen podepsat přihlášku k nástupu do školy a odevzdat ji při prvním příchodu žáka do školy (formulář k vytištění ZDE)

Čestné prohlášení:
- v případě přihlášení je zákonný zástupce žáka povinen podepsat čestné prohlášení a odevzdat jej při prvním příchodu žáka do školy (formulář k vytištění ZDE)

 Hygienická pravidla:
- hygienická pravidla výuky od 25. května 2020 (pravidla k nahlédnutí ZDE)

Pro každého žáka 2 Nano roušky se stříbrem zdarma:
- opakovaně pratelná, minimálně 50x, popis roušky (ZDE)

 

Pokyn ministerstva školství umožňuje vzdělávat žáky za následujících podmínek:
-  skupina žáků může mít maximální počet 15 žáků, její složení je neměnné
-   žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020
-  škola zajistí doporučená hygienická opatření (1 žák v lavici, dezinfekce, mytí rukou, větrání...)
-  každý žák musí mít na den minimálně 2 roušky a sáček, kam si roušku při sejmutí ukládá
-  při výuce žáci mít roušky nemusí, jsou povinné jen ve společných prostorách školy
-  zákonný zástupce před přihlášením zváží rizikové faktory, pokud žák nebo člen domácnosti patří do rizikové skupiny, a rozhodne o účasti žáka s tímto vědomím (riziková skupina - viz níže)

- v případě přihlášení je zákonný zástupce žáka povinen podepsat čestné prohlášení a odevzdat jej při prvním příchodu žáka do školy

- Základní hygienická pravidla: viz „Metodický pokyn MŠMT“.  (ZDE)

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).