covid zs 2020Ze všech oslovených rodičů žáků, kterých se přijímací zkoušky týkají, všichni projevili zájem o konzultace k přijímacím zkouškám. Lišili se však v tom, že např. u dvou žáků bylo od jejich rodičů zjištěno, že by si přáli konzultace distanční formou, tedy nikoliv se žáky přítomnými ve škole. Po vyhodnocení a zvážení všech informací od rodičů jsme se přiklonili k realizaci konzultací pro všechny interesované žáky z 9. ročníku distančním způsobem, tedy pomocí online přenosu. Přijímací zkoušky totiž bude vykonávat letos pět žáků 9. ročníku a z toho někteří mají zdravotní rizikovost a nemohli by se prezenčně zúčastnit. Chtěli bychom umožnit konzultace současně i jim, právě online cestou.

Dalšími zváženými hledisky byla také cesta žáků a učitelů ze školy a do školy, možnosti stravování, hygienická opatření nutná k zajištění bezpečné výuky, i celková časová náročnost prezenčního způsobu konzultací. Navíc žáci způsob online komunikace již znají a umějí používat z běžné online výuky, která probíhá prostřednictvím aplikace Discord. Abychom byli schopni zajistit tyto konzultace pro všechny, zvolili jsme tak společné dobrovolné konzultace online. Konzultace budou probíhat ve stejný čas a se stejnou dotací jako navržené prezenční konzultace. Tedy, že konzultace budou realizovány poprvé od úterý 12. 5. 2020 vždy každé úterý a čtvrtek (pokud není některý ze dnů volno) od 8:00 – 11:45 hod. Celé rozhodnutí naleznete ZDE.

 

Termíny konzultací:

  • vždy v úterý a ve čtvrtek od 8:00 – 11:45 hod.
  • 2 h konzultace z matematiky a 2 h konzultace z českého jazyka

 

Harmonogram konzultací:

ČAS

ROZVRH NA ÚTERÝ*

ROZVRH NA ČTVRTEK*

8:00 – 8: 45

matematika

matematika

9:00 – 9:45

matematika

matematika

10:00 – 10:45

český jazyk

český jazyk

11:00 – 11:45

český jazyk

český jazyk

* pořadí vyučovacích hodin se může změnit podle potřeby