Naše škola je už druhým rokem zapojena do projektu Recyklohraní. Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Použité drobné elektrozařízení i baterie můžete nosit do školy. Info: paní učitelka Pikousová.